Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Volitelné předměty

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. česky Předmět je vypsán
A0B02AKA Akustické aplikace česky KZ 4 2+2L Předmět je vypsán
A4B33ALG Algoritmizace česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí česky KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
A3B35APE Aplikovaná elektronika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A0B36APO Architektura počítačů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A4B77ASS Architektury softwarových systémů česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A3B35ARI Automatické řízení česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět je vypsán
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A4B33DS Databázové systémy
 
česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět je vypsán
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
A0B15EIN Elektrické instalace
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A1B31EOS Elektrické obvody
 
česky Z,ZK 6 3+2s Předmět není vypsán
A3B31EOP Elektrické obvody a prvky
 
česky Z,ZK 8 4+2c Předmět není vypsán
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 česky Z,ZK 6 3+2L Předmět není vypsán
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
A1B15EN2 Elektroenergetika 2
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
A1B15EN3 Elektroenergetika 3
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A1B14SEM Elektrotechnický seminář
 
česky Z 2 2s Předmět není vypsán
A4B33FLP Funkcionální a logické programování česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM česky ZK 2 2+0s Předmět není vypsán
A3B02FY1 Fyzika 1 pro KyR česky Z,ZK 6 4+2L Předmět není vypsán
A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3B02FY2 Fyzika 2 pro KyR česky Z,ZK 6 3+2L Předmět je vypsán
A0B02FPL Fyzika pevných látek česky Z,ZK 5 2+2s Předmět je vypsán
A4B02FYZ Fyzika pro OI česky Z,ZK 6 2+2L Předmět je vypsán
A0B02FEN Fyzika pro elektroenergetiku česky Z,ZK 4 2+2s Předmět je vypsán
A0B38GRP Grafické programování česky Z,ZK 5 1P+3C Předmět není vypsán
A1B37KEL Komunikace a elektronika česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení česky KZ 4 2+2L Předmět je vypsán
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A0B38LPT Letecká přístrojová technika
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1B16MME Makro a mikroekonomika česky Z,ZK 5 2+2s Předmět je vypsán
A0X36MOOC Massive Open Online Course Z 2 1+0 Z 2 1+0 Předmět je vypsán
A1B15MAA Matematické aplikace
 
česky Z,ZK 6 3+2c Předmět není vypsán
A3B01MA2 Matematika 2
 
česky Z,ZK 7 4+2 Předmět není vypsán
A0B17MTB Matlab česky KZ 4 0P+3C KZ 4 0P+3C Předmět je vypsán
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů
Jan Holub, Oldřich Slavata 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3B33OSD Operační systémy a databáze
 
česky Z,ZK 6 3+2c Předmět není vypsán
A4B33OSS Operační systémy a sítě česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A4B33OPT Optimalizace česky Z,ZK 7 4+2c Předmět je vypsán
A0B01PAN Pokročilá analýza česky Z,ZK 6 2+2 Předmět je vypsán
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace česky Z,ZK 6 4+2 Předmět je vypsán
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
A0B36PR1 Programování 1
 
česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A0B36PR2 Programování 2
 
česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A4B35PSR Programování systémů reálného času česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A1B16PAP Právo a podnikání česky Z,ZK 5 2+2s Předmět je vypsán
A3B33ROB Robotika
 
česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A0B14SPP Senzory pro pohony
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A4B33SI Softwarové inženýrství česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A0B35SPS Struktury počítačových systémů česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět je vypsán
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
A0B14TDO Technická dokumentace
 
česky KZ 3 1+2L Předmět není vypsán
A0B14TME Technická mechanika
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A0B01TIK Teorie informace a kódování česky Z,ZK 8 4+2 Předmět je vypsán
A3B31TES Teorie signálů
 
česky Z,ZK 5 3+2c Předmět není vypsán
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza
 
česky Z,ZK 6 2+2 Předmět není vypsán
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 česky Z,ZK 5 2+2L Předmět je vypsán
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
A7B36TS1 Základy testování software
 
česky KZ 5 2+2c Předmět není vypsán
A4B33ZUI Základy umělé inteligence
 
česky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
A0B31ZZS Základy zpracování signálů česky Z,ZK 4 2+2c Předmět není vypsán
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky česky KZ 4 2+2c Předmět je vypsán
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku česky Z,ZK 5 2+2c Předmět je vypsán
A0B02ZIP Životní prostředí česky ZK 2 2+0s Předmět je vypsán
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30004218-BKMEVOLPRE.html