Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

BME v AJ PV 2. semestr 12

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17AMBJAB Angličtina B
 
Z 3 0+4 Předmět není vypsán
17AMBMDT Klinické hodnocení
Vojtěch Kamenský, Kristýna Koldová, Ivana Kubátová, Karel Roubík, Aleš Tichopád 
Z 3 2+0 Předmět je vypsán
17AMBCC2 Čeština pro cizince II KZ 3 0+4 Předmět je vypsán
Platnost dat k 26. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30003775-17AMB_PV_2S.html