Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BME LPT v AJ povinné 12

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17AMBAF1 Anatomie a fyziologie I Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBAF2 Anatomie a fyziologie II Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBALB Aplikace laserů v biomedicíně KZ 2 2P Předmět je vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Předmět je vypsán
17AMBBCH Biochemie
Iveta Horáčková, Eva Klapková, Karel Kotaška 
KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AMBBLS Biologické signály Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBBTR Biotransport Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBDP Diplomová práce Z 30 30C Předmět je vypsán
17AMBEBI Etika v biomedicínském inženýrství KZ 2 2P Předmět je vypsán
17AMBLT Laboratorní technika Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17AMBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBNMP Návrh a management projektu KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AMBOP Odborná praxe
Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová, Jiří Petráček 
Z 5 2XT Předmět je vypsán
17AMBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 2 2C Předmět je vypsán
17AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu KZ 2 2P Předmět je vypsán
17AMBSDP Seminář k diplomové práci Z 5 4C Předmět je vypsán
17AMBSPT Speciální přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitační péči Z,ZK 4 1P+1C Předmět je vypsán
17AMBZS Zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBZMB Základy molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBZPD Základy patologie a diagnostické metody Z,ZK 5 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 20. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30003775-17AMB_LPT_POV.html