Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

BME LPT v AJ povinné 12

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17AMBAF1 Anatomie a fyziologie I anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBAF2 Anatomie a fyziologie II anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBALB Aplikace laserů v biomedicíně anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc anglicky Z 0 1P Předmět je vypsán
17AMBBCH Biochemie anglicky KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AMBBLS Biologické signály anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBBB Biomechanika a biomateriály anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBBTR Biotransport anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBDP Diplomová práce anglicky Z 30 30S Předmět je vypsán
17AMBEBI Etika v biomedicínském inženýrství anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17AMBLT Laboratorní technika anglicky Z,ZK 4 1P+1L Předmět je vypsán
17AMBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
17AMBNMP Návrh a management projektu anglicky KZ 2 1P+1S Předmět je vypsán
17AMBOP Odborná praxe
Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová, Jiří Petráček 
anglicky Z 5 2XT Předmět je vypsán
17AMBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů anglicky KZ 2 2L Předmět je vypsán
17AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu anglicky KZ 2 2P Předmět je vypsán
17AMBSDP Seminář k diplomové práci anglicky Z 5 4S Předmět je vypsán
17AMBSPT Speciální přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitační péči anglicky Z,ZK 4 1P+1L Předmět je vypsán
17AMBZS Zobrazovací systémy anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBZMB Základy molekulární biologie anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBZPD Základy patologie a diagnostické metody anglicky Z,ZK 5 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 9. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30003775-17AMB_LPT_POV.html