Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

BME LPT v AJ povinné 12

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17AMBAF1 Anatomie a fyziologie I Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17AMBAF2 Anatomie a fyziologie II Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17AMBALB Aplikace laserů v biomedicíně KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1+0 Předmět je vypsán
17AMBBCH Biochemie KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17AMBBLS Biologické signály Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMBBTR Biotransport Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMBDP Diplomová práce Z 30 0+30 Předmět je vypsán
17AMBEBI Etika v biomedicínském inženýrství KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17AMBLT Laboratorní technika Z,ZK 4 1+1 Předmět je vypsán
17AMBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17AMBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17AMBNMP Návrh a management projektu KZ 2 1+1 Předmět je vypsán
17AMBOP Odborná praxe
Klára Hiřmanová, Iva Kotenová, Jiří Petráček 
Z 5 2 týd Předmět je vypsán
17AMBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 2 0+2 Předmět je vypsán
17AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu KZ 2 2+0 Předmět je vypsán
17AMBSDP Seminář k diplomové práci Z 5 0+4 Předmět je vypsán
17AMBSPT Speciální přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitační péči Z,ZK 4 1+1 Předmět je vypsán
17AMBZS Zobrazovací systémy Z,ZK 4 2+2 Předmět je vypsán
17AMBZMB Základy molekulární biologie Z,ZK 5 2+2 Předmět je vypsán
17AMBZPD Základy patologie a diagnostické metody Z,ZK 5 1+1 Předmět je vypsán
Platnost dat k 16. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30003775-17AMB_LPT_POV.html