Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

BME ZTL v AJ povinné 12

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
17AMBAF1 Anatomie a fyziologie I Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBAF2 Anatomie a fyziologie II Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBAOL Aplikovaná optoelektronika v lékařství
 
KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Předmět je vypsán
17AMBBCH Biochemie KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AMBBLS Biologické signály Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBBTR Biotransport Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBDP Diplomová práce Z 30 0P+30C Předmět je vypsán
17AMBEBI Etika v biomedicínském inženýrství KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17AMBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBMMM Mikroskopické metody v medicíně
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17AMBNMP Návrh a management projektu KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AMBOP Odborná praxe
Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová, Jiří Petráček 
Z 5 2XT Předmět je vypsán
17AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu KZ 2 2P+0C Předmět je vypsán
17AMBPDP Seminář k diplomové práci
 
Z 7 0P+4C Předmět není vypsán
17AMBTTE Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMBUDS Ultrazvukové a dopplerovské zobrazovací systémy KZ 2 1P+1C Předmět je vypsán
17AMBVOB Vláknová optika pro biomedicínu
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17AMBZS Zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBZSN Zobrazovací systémy v nukleární medicíně
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a elektrická impedanční tomografie
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17AMBZMI Zobrazování pomocí ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C Předmět není vypsán
17AMBZAO Zpracování a analýza obrazu
 
KZ 2 1P+1C Předmět není vypsán
17AMBZMB Základy molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
17AMBZPD Základy patologie a diagnostické metody Z,ZK 5 1P+1C Předmět je vypsán
Platnost dat k 23. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30003774-17AMB_ZTL_POV.html