Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

3.s.BPM-od 12/13 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
51FGRA Finanční gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
51ITPGR Informační technologie a počítačová gramotnost
 
česky Předmět není vypsán
51PM Personální management
 
česky Předmět není vypsán
51PV Podnikové vzdělávání
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PP2 Právo a podnikání 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51SRL Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30001442-3.S.BPM-P_OD__12_13.html