Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

1.sem.TUL bak.prez.10/11

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
13E Ekonomie
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
11GIE Geometrie česky KZ 3 2P+2C+12B Předmět je vypsán
14KSP Konstruování s podporou počítačů česky KZ 2 0P+2C+8B Předmět je vypsán
11LA Lineární algebra česky Z,ZK 3 2P+1C+10B Předmět je vypsán
11MTA Matematická analýza
 
česky Z,ZK 4 2+2 Předmět není vypsán
18MRI1 Materiály 1
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
18TTED Tvorba technické dokumentace
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
00TVC1 Tělesná výchova 1
 
česky Z 1 0+2 Předmět není vypsán
12ZADI Základy dopravního inženýrství
 
česky Z,ZK 3 2+1 Předmět není vypsán
14ZINF Základy informatiky
 
česky KZ 2 0+2 Předmět není vypsán
21ZLD Základy letecké dopravy
 
česky KZ 2 2+1 Předmět není vypsán
22UN Úvod do nehod v dopravě
 
česky Z 2 2+0 Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30001251-1.S.BTUL_10_11.html