Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Volitelné předměty

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
A0M14AML Aerodynamika a mechanika letu
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět je vypsán
A0M31ACS Architektury číslicových systémů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
A6M33AST Asistivní technologie a dohledové systémy
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A5M17BUP Biologické účinky elektromagnetického pole česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
A6M33BIO Biometrie česky KZ 4 2P+2C Předmět je vypsán
A4B33DS Databázové systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
A0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A0M31EOF Elektronické obvody a filtry
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
A0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
A0M33EOA Evoluční optimalizační algoritmy česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
A6M33KSY Kognitivní systémy česky KZ 4 2P+1C Předmět je vypsán
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A0M14KSP Komunikační systémy pro pohony
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0M38MAP Magnetické prvky a měření
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A0M16MPS Manažerská psychologie
 
česky Z,ZK 4 2+2s Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A0M38MET Metrologie
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A0M14MDS Modelování dynamických soustav
 
česky Z,ZK 4 2+2c Předmět není vypsán
A0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky
 
česky KZ 5 2+2L Předmět není vypsán
A0M17NKA Návrh a konstrukce antén
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A0M34NFO Návrh fotonických obvodů česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
A0M34NSV Návrh systémů VLSI česky Z,ZK 4 2P+2L Předmět je vypsán
A0M38OSE Obrazové senzory
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0M33OSW Ontologie a sémantický web
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE0M33OSW Ontologies and Semantic Web
 
anglicky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
A3B33OSD Operační systémy a databáze
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
A0M32PRD Prostředky datové komunikace česky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
A0M13PRE Průmyslová elektronika
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A0M37SEK Synchronizace a ekvalizace v digitálních komunikacích česky Z,ZK 4 3P+1S Předmět je vypsán
A0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0M17TMS Trendy v milimetrové a submilimetrové technice
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A0M37ZV2 Zvuková technika 2
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A0M37CIR Číslicové obvody a jejich implementace v radiotechnice česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30001041-MBIOVOL.html