Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

3.s.BPM-od 11/12 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
04BJA3 Anglický jazyk 3 Předmět je vypsán
51FGR Finanční gramotnost
 
Předmět není vypsán
51ITPG Informační technologie a počítačová gramotnost
 
Předmět není vypsán
51PM Personální management
 
česky Předmět není vypsán
51PV Podnikové vzdělávání
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51PP2 Právo a podnikání 2
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
51SRL Strategické řízení lidských zdrojů a jejich rozvoj
 
česky Předmět není vypsán
51UM Úvod do matematiky
 
česky Předmět je vypsán
Platnost dat k 8. 4. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30000644-3.S.BPM-P_OD_11_12.html