Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

1.s.BPM-od 10/11 prezenční forma

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
04BJA1 Anglický jazyk 1 Předmět je vypsán
51OP Obecná psychologie a psychologie osobnosti
 
česky Z,ZK 6 3P+1C Předmět není vypsán
51RKD Rétorika a komunikační dovednosti
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51TV1 Tělesná výchova 1
 
Předmět není vypsán
51UE Úvod do ekonomie
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
51UV Úvod do vysokoškolského studia
 
česky Z 4 2P+1C Předmět není vypsán
51RLZ Řízení lidských zdrojů
 
česky Z,ZK 4 2P+1C Předmět není vypsán
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30000644-1.S.BPM-P_OD_10_11.html