Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Povinné předměty programu

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AD1B38EMA Elektrická měření
 
česky KZ 5 14P+6L Předmět není vypsán
AD1B31EOS Elektrické obvody
 
česky Z,ZK 6 21KP+6KS Předmět není vypsán
AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1
 
česky Z,ZK 6 21+6L Předmět není vypsán
AD1B15EN1 Elektroenergetika 1
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1B15EN2 Elektroenergetika 2
 
česky Z,ZK 6 14+6s Předmět není vypsán
AD1B17EMP Elektromagnetické pole
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář
 
česky Z 2 0+14 Předmět není vypsán
AD1B15MAA Matematické aplikace
 
česky Z,ZK 6 21+6c Předmět není vypsán
AD0B36PRI Programování
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza
 
česky Z,ZK 6 14+6 Předmět není vypsán
AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD0B01MA1 Základy matematické analýzy
 
česky Z,ZK 8 21+9 Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina30000060-BEEMP-K.html