Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

4.sem.bak.komb.od05/06

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
15BP Bezpečnost práce a ochrana zdraví v dopravě
 
česky Předmět není vypsán
16DPP Dopravní prostředky
 
česky Předmět není vypsán
13MI Mikroekonomie
 
česky Předmět není vypsán
11PST Pravděpodobnost
 
česky Předmět není vypsán
12PK Projektování komunikací
 
česky Předmět není vypsán
18PP Pružnost a pevnost
 
česky Předmět není vypsán
20ZEN Základy elektroniky
 
česky Předmět není vypsán
14UPG Úvod do programování
 
česky Předmět není vypsán
14UZS Úvod do zabezpečovací a spojové techniky
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 17. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10355505-4.S.BK_05_06.html