Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Povinně volitelné předměty programu

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
2162035 Alternativní zdroje energie česky Předmět je vypsán
A5M15ES1 Elektrické světlo 1 česky KZ 4 2P+1S Předmět je vypsán
125EIBB Elektrotechnika a inteligentní budovy česky KZ 4 2P Předmět je vypsán
125ESBB Energetické systémy budov 1
 
česky ZK 4 2P Předmět není vypsán
124INBB Integrované navrhování budov česky Předmět je vypsán
A5M38MEB Měření v budovách česky KZ 4 2P+1L Předmět je vypsán
2152038 Zdroje a přeměny energie
 
česky Předmět není vypsán
Platnost dat k 22. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1032006-MIBPV1.html