Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Elective subjects

~Student can choose arbitrary subject of the bachelor's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. \\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AE0B13PTE Advanced technology in electrical engineering
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B38LPT Aircraft Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B31ANO Analog Circuits
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
AE3B35APE Applied Electronics
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE4B77ASS Architectures of Software Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE3B35ARI Automatic Control
 
anglicky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
AE0B14AEE Automotive Electrical and Electronic Engineering
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE0B31ZZS Basic Signal Processing
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B16EPD Business economics
 
anglicky KZ 4 2+2s KZ 4 2+2s Předmět není vypsán
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AE2B99KOS Communication Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
AE2B37KMM Communication and Measurement in Multimedia
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B99KAM Communication and Multimedia
 
anglicky Z 5 2+2c Předmět není vypsán
AE0B36APO Computer Architectures
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B35SPS Computer Systems Structures
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
AE4B32PKS Computer and Communication Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
AE0B13KEO Construction of Electronic Circuits
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B32DAT Data networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
AE4B33DS Database Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B99DIT Digital Engineering
 
anglicky Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
AE4B01DMA Discrete mathematics anglicky Z,ZK 7 2P+2S Předmět je vypsán
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B14SPP Drive Sensors
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE3B33DRR Dynamics and Control of Robots
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B14EPR Electric drive for automation and robotics
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
AE3B31EOP Electrical Circuits and Elements
 
anglicky Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
AE0B15EIN Electrical Installations
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B17EPV Electromagnetic Field, Waves and Lines
 
anglicky Z,ZK 5 2p+2s Předmět není vypsán
AE4B17EAM Electromagnetism
 
anglicky Z,ZK 6 2p+2c Předmět není vypsán
AE2B34ELP Electron Devices
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B13ETM Electrotechnical materials
 
anglicky Z,ZK 4 2P+1L Předmět není vypsán
AE4B38NVS Embedded Systems Design
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B14TME Engineering mechanics
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
AE0B38APH FPGA Applications anglicky KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
AE2B17PMS Fixed and Mobile Wireless Links
 
anglicky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
AE4B33FLP Functional and Logic Programming
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
AE2B31HPM Hardware for Multimedia
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B17VMT High Frequency and Microwave Technique
 
anglicky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE0B15VNZ High-voltage Testing
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE2B13PEL Industrial Electrical Engineering
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B38PRT Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B99LES Laboratory of Electronic Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B01LGR Logic and Graph Theory
 
anglicky Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
AE0B13MTE Materials and technology for electronics
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B01MA1 Mathematics 1
 
anglicky Z,ZK 8 4+2 Předmět není vypsán
AE0B17MTB Matlab
 
anglicky KZ 4 0P+3C KZ 4 0P+3C Předmět není vypsán
AE3B38MMP Microprocessors and Microcontrollers in Instrumentation
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B35MSD Modeling and Simulation of Dynamic Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B37MMT Multimedia Technology
 
anglicky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE2B31SMS Multimedia signal synthesis
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B13NNT Nanotechnology
 
anglicky Z,ZK 4 2P+2S Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
AE2B32SOS Network Operating Systems anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
AE2B32PPS Network Planning and Operation
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
AE4B01NUM Numerical Analysis
 
anglicky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
AE3B33OSD Operating Systems and Databases
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
AE4B33OSS Operating Systems and Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B17OKS Optical Communication Systems
 
anglicky Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
AE4B33OPT Optimization
 
anglicky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B15PES Power Systems Operation
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
AE2B37ZST Principles of Studio Technology
 
anglicky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE0B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information
 
anglicky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
AE0B36PR1 Programming 1 anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE0B36PR2 Programming 2 anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE0B38PSM Programming Data Acquisition Systems
 
anglicky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B37ROZ Radio Circuits and Devices
 
anglicky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
AE2B17VFM Radiofrequency Measurement
 
anglicky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE4B35PSR Real-Time Systems Programming
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE3B33ROB Robotics
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B99RO Robots
 
anglicky KZ 5 1P+3L Předmět není vypsán
AE0B38SES Sensor Networks
 
anglicky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B38SME Sensors and Measurement
 
anglicky Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
AE2B34SEI Sensors in Electronics and Informatics
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B99SAS Signals and systems
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
AE4B33SI Software Engineering
 
anglicky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE4B99SVP Software or Research Project
 
česky KZ 6 KZ 6 Předmět není vypsán
AE4B99RPH Solving problems and other games
 
anglicky KZ 6 1P+3C Předmět není vypsán
AE0B14TDO Technical Documentation
 
česky KZ 3 1+2L Předmět není vypsán
AE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
AE4B39TUR Testing of user Interfaces
 
česky Z,ZK 6 2P+2S Předmět není vypsán
AE2B32PSS Transmission Systems and Networks
 
anglicky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
AE4B39WA1 Web applications development
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B13SPE Welding and Soldering in Electrotechnics
 
anglicky KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
Platnost dat k 15. 5. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10247904-BEEMEVOLSUB.html