Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Elective subjects

~Student can choose arbitrary subject of the bachelor's program (EEM - Electrical Engineering, Power Engineering and Management, KME - Communications, Multimedia and Electronics, KYR - Cybernetics and Robotics, OI - Open Informatics) which is not part of his curriculum. Student can choose with consideration of recommendation of the branch guarantee. \\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AE0B13PTE Advanced technology in electrical engineering
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B38LPT Aircraft Instrumentation
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B31ANO Analog Circuits
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
AE3B35APE Applied Electronics
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE4B77ASS Architectures of Software Systems
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE3B35ARI Automatic Control
 
Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
AE0B14AEE Automotive Electrical and Electronic Engineering
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE0B31ZZS Basic Signal Processing
 
Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B16EPD Business economics KZ 4 2+2s KZ 4 2+2s Předmět není vypsán
AE0B38OCP Circuits of Digital Instruments Z,ZK 5 2P+2L Předmět je vypsán
AE2B99KOS Communication Systems
 
Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
AE2B37KMM Communication and Measurement in Multimedia
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B99KAM Communication and Multimedia
 
Z 5 2+2c Předmět není vypsán
AE0B36APO Computer Architectures
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B35SPS Computer Systems Structures
 
Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
AE4B32PKS Computer and Communication Networks
 
Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
AE0B13KEO Construction of Electronic Circuits
 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B33KUI Cybernetics and Artificial Intelligence
 
Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B32DAT Data networks
 
Z,ZK 5 2P + 2C Předmět není vypsán
AE4B33DS Database Systems
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B99DIT Digital Engineering
 
Z,ZK 5 2P + 2L Předmět není vypsán
AE4B01DMA Discrete mathematics Z,ZK 7 2P+2S Předmět je vypsán
AE3B38DSY Distributed Systems and Computer Networks
 
Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
AE4B38DSP Distributed Systems and Computer Networks
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B14SPP Drive Sensors
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE3B33DRR Dynamics and Control of Robots
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky
 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B14EPR Electric drive for automation and robotics
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
AE3B31EOP Electrical Circuits and Elements
 
Z,ZK 8 4P+2C Předmět není vypsán
AE0B15EIN Electrical Installations
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE2B38EMB Electrical Measurements and Instrumentation
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B17EPV Electromagnetic Field, Waves and Lines
 
Z,ZK 5 2p+2s Předmět není vypsán
AE4B17EAM Electromagnetism
 
Z,ZK 6 2p+2c Předmět není vypsán
AE2B34ELP Electron Devices česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B13ETM Electrotechnical materials
 
Z,ZK 4 2P+1L Předmět není vypsán
AE4B38NVS Embedded Systems Design
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE0B14TME Engineering mechanics
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
AE0B38APH FPGA Applications KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
AE2B17PMS Fixed and Mobile Wireless Links
 
Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
AE4B33FLP Functional and Logic Programming
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B31ZEO Fundamentals of Electrical Circuits
 
Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
AE2B31HPM Hardware for Multimedia
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B17VMT High Frequency and Microwave Technique
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE0B15VNZ High-voltage Testing
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
AE2B13PEL Industrial Electrical Engineering
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B38PRT Instrumentation for Data Acqusition and Proces Control Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
AE4B33ZUI Introduction to Artificial Intelligence
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B99LES Laboratory of Electronic Systems
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B01LGR Logic and Graph Theory
 
Z,ZK 6 3+2 Předmět není vypsán
AE0B13MTE Materials and technology for electronics
 
Z,ZK 4 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B01MA1 Mathematics 1
 
Z,ZK 8 4+2 Předmět není vypsán
AE0B17MTB Matlab KZ 4 0P+3C KZ 4 0P+3C Předmět není vypsán
AE3B38MMP Microprocessors and Microcontrollers in Instrumentation
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B35MSD Modeling and Simulation of Dynamic Systems
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B37MMT Multimedia Technology
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE2B31SMS Multimedia signal synthesis
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B13NNT Nanotechnology
 
Z,ZK 4 2P+2S Z,ZK 4 2P+2S Předmět není vypsán
AE2B32SOS Network Operating Systems Z,ZK 6 2P + 2C Předmět je vypsán
AE2B32PPS Network Planning and Operation
 
Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
AE4B01NUM Numerical Analysis
 
Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
AE3B33OSD Operating Systems and Databases
 
Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
AE4B33OSS Operating Systems and Networks
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B17OKS Optical Communication Systems
 
Z,ZK 6 2+2c Předmět není vypsán
AE4B33OPT Optimization
 
Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
AE4B33RPZ Pattern Recognition and Machine Learning
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B15PES Power Systems Operation
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
AE2B37ZST Principles of Studio Technology
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE0B01PSI Probability, Statistics, and Theory of Information
 
Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
AE0B36PR1 Programming 1 Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE0B36PR2 Programming 2 Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
AE0B38PSM Programming Data Acquisition Systems
 
KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
AE2B37ROZ Radio Circuits and Devices
 
Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
AE2B17VFM Radiofrequency Measurement
 
Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
AE4B35PSR Real-Time Systems Programming
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE3B33ROB Robotics
 
Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B99RO Robots
 
KZ 5 1P+3L Předmět není vypsán
AE0B38SES Sensor Networks
 
Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
AE3B38SME Sensors and Measurement
 
Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
AE2B34SEI Sensors in Electronics and Informatics česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
AE2B99SAS Signals and systems
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
AE4B33SI Software Engineering
 
Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE4B99SVP Software or Research Project
 
česky KZ 6 KZ 6 Předmět není vypsán
AE4B99RPH Solving problems and other games
 
KZ 6 1P+3C Předmět není vypsán
AE0B14TDO Technical Documentation
 
česky KZ 3 1+2L Předmět není vypsán
AE2B32TSI Telecommunication Systems and Networks
 
Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
AE4B39TUR Testing of user Interfaces
 
česky Z,ZK 6 2P+2S Předmět není vypsán
AE2B32PSS Transmission Systems and Networks
 
Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
AE4B39WA1 Web applications development
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
AE0B13SPE Welding and Soldering in Electrotechnics
 
KZ 4 2P+2L Předmět není vypsán
Platnost dat k 4. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10247804-BEEMEVOLSUB.html