Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Volitelné předměty

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. česky Předmět je vypsán
A4B33ALG Algoritmizace
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí česky KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
A3B35APE Aplikovaná elektronika
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A0B36APO Architektura počítačů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A4B77ASS Architektury softwarových systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A3B35ARI Automatické řízení
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A4B33DS Databázové systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A0B15EIN Elektrické instalace
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A1B31EOS Elektrické obvody
 
česky Z,ZK 6 3P+2S Předmět není vypsán
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1
 
česky Z,ZK 6 3+2L Předmět není vypsán
A1B15EN1 Elektroenergetika 1
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1B15EN2 Elektroenergetika 2
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
A1B15EN3 Elektroenergetika 3
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A1B14SEM Elektrotechnický seminář
 
česky Z 2 2s Předmět není vypsán
A4B33FLP Funkcionální a logické programování
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B38GRP Grafické programování česky Z,ZK 5 1P+3C Předmět je vypsán
A1B37KEL Komunikace a elektronika česky KZ 4 2P+2L Předmět je vypsán
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení česky KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
A0B38LPT Letecká přístrojová technika
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1B16MME Makro a mikroekonomika
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A0X36MOOC Massive Open Online Course
 
Z 2 1P Z 2 1P Předmět není vypsán
A1B15MAA Matematické aplikace
 
česky Z,ZK 6 3+2c Předmět není vypsán
A0B17MTB Matlab
 
česky KZ 4 0P+3C KZ 4 0P+3C Předmět není vypsán
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3B33OSD Operační systémy a databáze
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
A4B33OSS Operační systémy a sítě
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4B33OPT Optimalizace
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
A0B01PAN Pokročilá analýza
 
česky Z,ZK 6 2P+2S Předmět není vypsán
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
A0B36PR1 Programování 1
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B36PR2 Programování 2
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4B35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A1B16PAP Právo a podnikání
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A3B33ROB Robotika
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B14SPP Senzory pro pohony
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A4B33SI Softwarové inženýrství
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B35SPS Struktury počítačových systémů
 
česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
A1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie
 
česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0B14TDO Technická dokumentace
 
česky KZ 3 1+2L Předmět není vypsán
A0B14TME Technická mechanika
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A0B01TIK Teorie informace a kódování
 
česky Z,ZK 8 4P+2S Předmět není vypsán
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A7B36TS1 Základy testování software
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
A4B33ZUI Základy umělé inteligence
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B31ZZS Základy zpracování signálů
 
česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět není vypsán
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
Platnost dat k 29. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10242104-BKMEVOLPRE.html