Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Volitelné předměty

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
A4B36ACM1 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky I. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM2 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky II. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM3 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky III. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM4 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky IV. česky Předmět je vypsán
A4B36ACM5 ACM pokročilá algoritmizace a programovací techniky V. česky Předmět je vypsán
A4B33ALG Algoritmizace
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A2B31ANO Analogové obvody
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
A0B38APH Aplikace programovatelných hradlových polí česky KZ 5 1P+3L Předmět je vypsán
A3B35APE Aplikovaná elektronika
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A0B36APO Architektura počítačů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A4B77ASS Architektury softwarových systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A3B35ARI Automatické řízení
 
česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
A0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A4B33DS Databázové systémy
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A3B38DSY Distribuované systémy a počítačové sítě česky Z,ZK 7 4P+2L Předmět není vypsán
A3B33DRR Dynamika a řízení robotů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A0B16EPD Ekonomika podnikání česky KZ 4 2+2s KZ 4 2+2s Předmět není vypsán
A2B38EMB Elektrická měření česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A0B15EIN Elektrické instalace
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A3B14EPR Elektrické pohony pro automatizaci a robotiku
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A4B33FLP Funkcionální a logické programování
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B38GRP Grafické programování česky Z,ZK 5 1P+3C Předmět je vypsán
A2B31HPM Hardware pro multimédia
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A0B32KTE Konstrukce telekomunikačních zařízení česky KZ 4 2P + 2L Předmět je vypsán
A3B33KUI Kybernetika a umělá inteligence
 
česky Z,ZK 5 2P+2C Předmět není vypsán
A2B99LES Laboratoř elektronických systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B38LPT Letecká přístrojová technika
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A0X36MOOC Massive Open Online Course Z 2 1P Z 2 1P Předmět je vypsán
A0B17MTB Matlab česky KZ 4 0P+3C KZ 4 0P+3C Předmět není vypsán
A3B38MMP Mikroprocesory a mikrořadiče v přístrojové technice česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A3B35MSD Modelování a simulace dynamických systémů
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A2B37MMT Multimediální technika
 
česky Z,ZK 6 2+2L Předmět není vypsán
A0B38OCP Obvody číslicových přístrojů
 
česky Z,ZK 5 2+2L Předmět není vypsán
A3B33OSD Operační systémy a databáze
 
česky Z,ZK 6 3P+2C Předmět není vypsán
A4B33OSS Operační systémy a sítě
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4B33OPT Optimalizace
 
česky Z,ZK 7 4P+2C Předmět není vypsán
A0B01PAN Pokročilá analýza česky Z,ZK 6 2P+2S Předmět je vypsán
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
 
česky Z,ZK 6 4+2 Předmět není vypsán
A0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A2B37CPP Programovací jazyk C/C++ česky Z 4 2P+2C Předmět je vypsán
A0B36PR1 Programování 1
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B36PR2 Programování 2
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A4B35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B15PES Provoz elektroenergetických systémů
 
česky Z,ZK 5 2+2s Předmět není vypsán
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika česky Z,ZK 5 2P+2L Předmět není vypsán
A3B33ROB Robotika
 
česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení
 
česky Z,ZK 6 2+2s Předmět není vypsán
A0B14SPP Senzory pro pohony
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět není vypsán
A2B99SAS Signály a soustavy
 
česky Z,ZK 5 2+2c Předmět není vypsán
A4B33SI Softwarové inženýrství
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B35SPS Struktury počítačových systémů
 
česky Z,ZK 6 3P+2L Předmět není vypsán
A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A2B32SOS Síťové operační systémy česky Z,ZK 6 2P + 2C Předmět není vypsán
A0B14TDO Technická dokumentace
 
česky KZ 3 1+2L Předmět není vypsán
A0B14TME Technická mechanika
 
česky Z,ZK 4 2+2s Předmět není vypsán
A2B32TSI Telekomunikační sítě česky Z,ZK 6 2P + 2L Předmět není vypsán
A0B01TIK Teorie informace a kódování česky Z,ZK 8 4P+2S Předmět není vypsán
A0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví
 
česky Z,ZK 4 2+2L Předmět není vypsán
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět je vypsán
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů
 
česky Z,ZK 5 2P+2S Předmět není vypsán
A2B37ZST Základy studiové techniky česky Z,ZK 6 2P+2L Předmět je vypsán
A7B36TS1 Základy testování software
 
česky KZ 5 2P+2C Předmět není vypsán
A4B33ZUI Základy umělé inteligence
 
česky Z,ZK 6 2P+2C Předmět není vypsán
A0B31ZZS Základy zpracování signálů česky Z,ZK 4 2P+2C Předmět je vypsán
A0B33BMI Úvod do biomedicínského inženýrství a informatiky
 
česky KZ 4 2P+2C Předmět není vypsán
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina10241204-BEEMVOLPRE.html