Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Volitelné předměty

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AD0M14AML Aerodynamika a mechanika letu
 
česky Z,ZK 4 14+6s Předmět není vypsán
AD0M31ASN Algoritmy a struktury neuropočítačů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M17AEK Antény a EMC v rádiové komunikaci
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD2M17CAD CAD a mikrovlnné obvody
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16CTR Controlling
 
česky Z,ZK 6 14+6s Předmět není vypsán
AD3M38DIT Diagnostika a testování
 
česky Z,ZK 7 21P+6L Předmět není vypsán
AD0M14DGP Diagnostika elektrických pohonů
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD2M37DKM Digitální komunikace
 
česky Z,ZK 4 21+3c Předmět není vypsán
AD1M16DES Dopravní energetické systémy
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD0M37DUP Družicové rádiové systémy pro určování polohy a navigaci
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD0M14DMP Dynamika mechanických částí pohonů
 
česky Z,ZK 4 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16EKL Ekologie a ekonomika
 
česky Z,ZK 5 21+3s Předmět není vypsán
AD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M16EUE Ekonomika užití energie
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M15EST Elektrické světlo a teplo
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD0M15EZS Elektrické zdroje a soustavy
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD0M34EZS Elektronické zabezpečovací systémy
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1M15ENY Elektrárny
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1M14ESZ Energetická strojní zařízení
 
česky Z,ZK 4 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16FIM Finanční management
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16FIU Finanční účetnictví
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2M31IAS Implementace analogových soustav
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M32IBE Informační bezpečnost
 
česky KZ 5 14P + 6C Předmět není vypsán
AD3M33IRO Inteligentní robotika
 
česky Z,ZK 7 3KP+2KC Předmět není vypsán
AD0M14KSP Komunikační systémy pro pohony
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD0M13KTM Konstrukce a technologie mikropočítačů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M37KDK Kódování v digitálních komunikacích
 
česky Z,ZK 5 21+3c Předmět není vypsán
AD1M16MES Management a ekonomika energetických soustav
 
česky Z,ZK 6 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16MAV Management výroby
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16MEE Management výroby energie
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16MAR Marketing
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M01MPE Matematika pro ekonomiku
 
česky Z,ZK 6 28+6 Předmět není vypsán
AD3M01MKI Matematika pro kybernetiku
 
česky Z,ZK 8 28KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M99MAM Mikroprocesory a mikropočítače
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M34MST Mikrosystémy
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M34MIM Mikrosystémy v multimediální technice
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M17MOS Mikrovlnné obvody a subsystémy
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD3M33MKR Mobilní a kolektivní robotika
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M32MKS Mobilní komunikační sítě
 
česky Z,ZK 4 14P + 6L Předmět není vypsán
AD2M32MDS Modelování a dimenzování sítí
 
česky Z,ZK 6 21P + 3L Předmět není vypsán
AD0M14MDS Modelování dynamických soustav
 
česky Z,ZK 4 14+6c Předmět není vypsán
AD0M13MKV Moderní komponenty výkonové elektroniky
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD0M37MOT Moderní oblasti obrazové techniky a videotechniky
 
česky KZ 5 14+6L Předmět není vypsán
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD2M34NAN Nanoelektronika a nanotechnologie
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD3M35NES Nelineární systémy a chaos
 
česky Z,ZK 6 21KP+3KC Předmět není vypsán
AD2M34NIS Návrh integrovaných systémů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M14KOP Návrh komponent elektrického pohonu
 
česky Z,ZK 5 14+6l Předmět není vypsán
AD0M34NNZ Návrh napájecích zdrojů pro elektroniku
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD0M34NSV Návrh systémů VLSI
 
česky Z,ZK 4 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2M37OBT Obrazová technika
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16OVY Operační výzkum
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2M32OSS Optické systémy a sítě
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
AD3M35ORR Optimální a robustní řízení
 
česky Z,ZK 6 21KP+3KC Předmět není vypsán
AD1M16LOG Podniková logistika
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD3M33PRO Pokročilá robotika
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD0M32PST Pokročilé síťové technologie
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
AD2M17PDS Pozemní a družicové rádiové spoje
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD2M17PMP Počítačové modelování polí
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD2M01PMS Pravděpodobnost a statistika
 
česky Z,ZK 8 28+6 Předmět není vypsán
AD3M35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M16PMG Projektový management
 
česky KZ 5 14+6s Předmět není vypsán
AD0M32PRD Prostředky datové komunikace
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
AD3M99PTO Práce v týmu a její organizace
 
KZ 6 7KP+9KC Předmět není vypsán
AD0M13PRE Průmyslová elektronika
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16RES Rozvoj energetických systémů
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2M37RSY Rádiové systémy
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
AD3M38SPD Sběr a přenos dat
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD2M31SMU Signály v multimédiích
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M14SOP Simulace a optimalizace v pohonech
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M13SVS Simulace výrobních systémů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M15SZS Spolehlivost a zabezpečenost soustav
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1M16STA Statistické metody v ekonomii
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1M14SSE Strojní struktury elektráren
 
česky Z,ZK 4 14+6s Předmět není vypsán
AD2M34SIS Struktury integrovaných systémů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M16SIR Systémové inženýrství
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1M15TVN Technika vysokých napětí
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M13TPR Technologické projektování
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0M13TKS Technologie kabelů a světlovodů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1M32TSY Telekomunikační systémy
 
česky Z,ZK 4 14P + 6L Předmět není vypsán
AD3M35TDS Teorie dynamických systémů
 
česky Z,ZK 8 28KP+6KC Předmět není vypsán
AD3M33UI Umělá inteligence
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD3M38VIP Virtuální přístroje
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD1M14VE2 Výkonová elektronika 2
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M13VES Výroba elektrotechnických součástek
 
česky KZ 4 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1M16VEN Výroba energie
 
česky KZ 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2M32VAD Vývoj aplikací a DSP
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD2M31ZRE Zpracování řeči
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M37ZVT Zvuková technika
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD0M37ZV2 Zvuková technika 2
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD2M99CZS Číslicové zpracování signálů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2M31RAT Řečové aplikace v telekomunikacích
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD3M35RIS Řídicí systémy
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1M14RPO Řízení elektrických pohonů
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1M15RES Řízení elektroenergetických soustav
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD1M16JAK Řízení jakosti
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2M32RKP Řízení komunikačních procesů
 
česky Z,ZK 5 14P + 6C Předmět není vypsán
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1007506-MOIVOLPRE-K.html