Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Povinné předměty oboru

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika česky Z,ZK 6 14KP+6L Předmět je vypsán
AD4B17EAM Elektřina a magnetismus
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD3B33OSD Operační systémy a databáze
 
česky Z,ZK 6 21+6c Předmět není vypsán
AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD4B35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1006006-BOIPO1-K.html