Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Volitelné odborné předměty

~Nabídku volitelných předmětů uspořádaných podle kateder najdete na webových stránkách http://www.fel.cvut.cz/cz/education/volitelne-predmety.html\\

Kód Název předmětu Jazyk výuky ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
AD0B14AMS Aktuátory a malé stroje
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD2B31ANO Analogové obvody
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4B77ASS Architektury softwarových systémů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0B14AEE Automobilová elektrotechnika a elektronika
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD4B33DS Databázové systémy
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2B32DAT Datové sítě
 
česky Z,ZK 5 14P + 6C Předmět není vypsán
AD2B99DIT Digitální technika
 
česky Z,ZK 5 14P + 6L Předmět není vypsán
AD4B01DMA Diskrétní matematika
 
česky Z,ZK 7 14+6 Předmět není vypsán
AD4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD0B13EKE Ekologie pro elektrotechniky
 
česky Z,ZK 4 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1B38EMA Elektrická měření
 
česky KZ 5 14P+6L Předmět není vypsán
AD2B38EMB Elektrická měření
 
česky Z,ZK 5 14P+6L Předmět není vypsán
AD0B15EIN Elektrické instalace
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD1B31EOS Elektrické obvody
 
česky Z,ZK 6 21KP+6KS Předmět není vypsán
AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1
 
česky Z,ZK 6 21+6L Předmět není vypsán
AD1B15EN1 Elektroenergetika 1
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD1B15EN2 Elektroenergetika 2
 
česky Z,ZK 6 14+6s Předmět není vypsán
AD1B15EN3 Elektroenergetika 3
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD1B17EMP Elektromagnetické pole
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2B34ELP Elektronické prvky
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD4B34EM Elektronika a mikroelektronika
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD0B13ETM Elektrotechnické materiály
 
česky Z,ZK 4 14KP+3KL Předmět není vypsán
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář
 
česky Z 2 0+14 Předmět není vypsán
AD4B17EAM Elektřina a magnetismus
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD4B33FLP Funkcionální a logické programování
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2B31HPM Hardware pro multimédia
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2B34IAE Inteligentní aplikovaná elektronika
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2B99KAM Komunikace a multimédia
 
česky Z 5 14+6c Předmět není vypsán
AD2B99KOS Komunikační systémy
 
česky Z,ZK 6 14P + 6L Předmět není vypsán
AD0B13KEO Konstrukce a realizace elektronických obvodů
 
česky Z,ZK 4 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2B99LES Laboratoř elektronických systémů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4B01MA2 Matematická analýza
 
česky Z,ZK 8 28+6 Předmět není vypsán
AD1B15MAA Matematické aplikace
 
česky Z,ZK 6 21+6c Předmět není vypsán
AD0B13MTE Materiály a technologie pro elektroniku
 
česky Z,ZK 4 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2B34MIK Mikrokontroléry
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD2B37MMT Multimediální technika
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
AD0B13NNT Nanotechnologie
 
česky Z,ZK 4 14KP+6KC Z,ZK 4 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4B38NVS Návrh vestavěných systémů
 
česky Z,ZK 6 14P+6L Předmět není vypsán
AD4B33OSS Operační systémy a sítě
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2B17OKS Optické komunikační systémy
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD4B33OPT Optimalizace
 
česky Z,ZK 7 28KP+6KC Předmět není vypsán
AD2B34OFT Optoelektronika a fotonika
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD0B13PTE Perspektivní technologie v elektrotechnice
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje
 
česky Z,ZK 6 14+6c Předmět není vypsán
AD2B32PPS Plánování a provozování sítí
 
česky Z,ZK 6 14P + 6C Předmět není vypsán
AD4B32PKS Počítačové a komunikační sítě
 
česky Z,ZK 6 14P + 6C Předmět není vypsán
AD0B34PPN Principy a pravidla elektronického návrhu
 
česky Z,ZK 4 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0B36PRI Programování
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4B35PSR Programování systémů reálného času
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD0B15PES Provoz elektroenergetických systémů
 
česky Z,ZK 5 14+6s Předmět není vypsán
AD2B13PEL Průmyslová elektrotechnika
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2B32PSS Přenosové systémy a sítě
 
česky Z,ZK 6 14P + 6L Předmět není vypsán
AD4B33RPZ Rozpoznávání a strojové učení
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2B37ROZ Rádiové obvody a zařízení
 
česky Z,ZK 6 14+6s Předmět není vypsán
AD0B14SPP Senzory pro pohony
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD2B34SEI Senzory v elektronice a informatice
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2B99SAS Signály a soustavy
 
česky Z,ZK 5 14+6c Předmět není vypsán
AD4B33SI Softwarové inženýrství
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4B99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
česky KZ 6 KZ 6 Předmět není vypsán
AD0B13SPE Svařování a pájení v elektrotechnice
 
česky KZ 4 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2B31SMS Syntéza multimediálních signálů
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KL Předmět není vypsán
AD2B32SOS Síťové operační systémy
 
česky Z,ZK 6 14P + 6C Předmět není vypsán
AD0B14TDO Technická dokumentace
 
česky KZ 3 7+6L Předmět není vypsán
AD0B14TME Technická mechanika
 
česky Z,ZK 4 14+6s Předmět není vypsán
AD2B32TSI Telekomunikační sítě
 
česky Z,ZK 6 14P + 6L Předmět není vypsán
AD4B39TUR Testování uživatelského rozhraní
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD2B17VMT Vysokofrekvenční a mikrovlnná technika
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
AD2B17VFM Vysokofrekvenční měření
 
česky Z,ZK 6 14+6L Předmět není vypsán
AD0B15VNZ Vysokonapěťové zkušebnictví
 
česky Z,ZK 4 14+6L Předmět není vypsán
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza
 
česky Z,ZK 6 14+6 Předmět není vypsán
AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1
 
česky Z,ZK 5 14+6L Předmět není vypsán
AD2B31ZEO Základy elektrických obvodů
 
česky Z,ZK 5 14KP+6KS Předmět není vypsán
AD2B37ZST Základy studiové techniky česky Z,ZK 6 14KP+6KL Předmět je vypsán
AD7B36TS1 Základy testování software
 
česky KZ 5 14KP+6KC Předmět není vypsán
AD4B33ZUI Základy umělé inteligence
 
česky Z,ZK 6 14KP+6KC Předmět není vypsán
Platnost dat k 3. 12. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/skupina1004406-BKYRVOLPRE-K.html