Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Specializace Zpracování obrazu - doporučený průchod

Studijní plán: Lékařská elektronika a bioinformatika - Specializace Zpracování obrazu

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
BAM31LET Lékařská technika Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
B4M36SAN Statistická analýza dat Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B4M33PAL Pokročilá algoritmizace Z,ZK 6 2P+2C Z povinně volitelný předmět
2018_MBIOPPV3 Povinně volitelné předměty 24 povinně volitelný předmět
BE4M33SSU Statistical Machine Learning Z,ZK 6 2P+2C Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BAM31BSG Biologické signály
 
Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
BAM33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
B4M35KO Kombinatorická optimalizace
 
Z,ZK 6 3P+2C L povinně volitelný předmět
B4M33MPV Metody počítačového vidění
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinně volitelný předmět
2018_MBIOPPV3 Povinně volitelné předměty 24 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BMPROJ6 Diplomový projekt Z 6 0p+6s povinný předmět programu
2018_MBIOPPV3 Povinně volitelné předměty 24 povinně volitelný předmět
BAM33ZMO Zpracování medicínských obrazů Z,ZK 6 2P+2C Z povinně volitelný předmět
2018_MBIOVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 30 22s L povinný předmět programu
Platnost dat k 1. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod981031845605.html