Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Specialization Technology of the Internet of Things - Passage through study

Studijní plán: Electronics and Communications - Technology of the Internet of Things

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2M32PST Advanced Networking Technologies Z,ZK 6 2+2L Z,L povinný předmět programu
BE2M31DSPA Digital Signal Processing Z,ZK 6 2p+2c Z povinný předmět programu
BE2M34SIS Integrated System Structures Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BE2M37MAM Microprocessors Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
BE2M32MKSA Mobilní komunikační sítě Z,ZK 6 2+2l Z povinný předmět programu
BEEZM Safety in Electrical Engineering for a master´s degree Z 0 2j+2j Z

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2M34MST Microsystems
 
Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
BE2M32BTSA Wireless Technologies
 
Z,ZK 6 2+2l Z,L povinný předmět programu
2018_MEKEPV4 Compulsory subjects of the programme 30 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2MPROJ6 Projekt - project Z 6 0p+6s povinný předmět programu
2018_MEKEPV4 Compulsory subjects of the programme 30 povinně volitelný předmět
2018_MEKEVOL Elective subjects 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 22s L povinný předmět programu
2018_MEKEVOL Elective subjects 0 volitelný předmět
Platnost dat k 18. 9. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod974240649705.html