Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínský technik - kombinované - nástup ke studiu 17/18, 18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Biomedicínský technik - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBBALP Algoritmizace a programování
 
KZ 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBAF1 Anatomie a fyziologie I
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L Z povinný předmět
17KBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice
 
Z 1 1P+0C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Z povinný předmět
17KBBBLG Biologie
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBFY1 Fyzika I
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L Z povinný předmět
17KBBITT Informační technologie a telemedicína
 
ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17KBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBLTR Lékařská terminologie
 
Z 1 1P+0C Z povinný předmět
17KBBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab)
 
KZ 2 0P+2C Z povinný předmět
17KBBPSL Psychologie
 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBBAF2 Anatomie a fyziologie II
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L L povinný předmět
17KBBCHM Chemie
 
Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
17KBBFY2 Fyzika II
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L L povinný předmět
17KBBITP Integrální počet
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17KBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 1P+0C L povinný předmět
17KBBNMP Návrh a management projektu
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17KBBPP První pomoc
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17KBBTEL Teoretická elektrotechnika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C L povinně volitelný předmět
17KBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17KBBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
KZ 2 2P+0C L povinně volitelný předmět
17KBBPPP Práce s programovými prostředky
 
KZ 2 0P+2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBBA3A Angličtina IIIA (část 1)
 
KZ 2 0P+2C Z povinný předmět
17KBBBCH Biochemie
 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17KBBEM Elektrická měření
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBELFA Elektrofyziologie
 
Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17KBBEO Elektronické obvody
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBFCH Fyzikální chemie
 
Z,ZK 4 2P+1S+1L Z povinný předmět
17KBBMVP Metodologie výzkumné práce
 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17KBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBUSS Úvod do signálů a systémů
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBBFT Biofotonika
 
KZ 2 2P+0C Z povinně volitelný předmět
17KBBFVP Funkce více proměnných
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17KBBMFJ Modelování fyzikálních jevů v prostředí COMSOL MULTIPHYSICS
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17KBBPMP1A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBBA3B Angličtina IIIB (část 2)
 
KZ 2 0P+2C L povinný předmět
17KBBBLS Biologické signály
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
 
KZ 2 2P+0C L povinný předmět
17KBBKZS Konvenční zobrazovací systémy
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KBBMEC Mechanika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KBBMS Modelování a simulace
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie
 
ZK 4 3P+0C L povinný předmět
17KBBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C L povinně volitelný předmět
17KBBFY3 Fyzika III
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17KBBMDT Mikrovlnná diagnostika a terapie
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17KBBPMP2A Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17KBBSPR1 Semestrální projekt I.
 
KZ 2 0P+2C L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBBBB Biomechanika a biomateriály
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika)
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBPPSA Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů
 
KZ 2 0P+2C Z povinný předmět
17KBBSPR2 Semestrální projekt II.
 
KZ 4 0P+4C Z povinný předmět
17KBBTZS Tomografické zobrazovací systémy
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KBBZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17KBBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17KBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17KBBVBI Virtuální bioinstrumentace
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17KBBZOD Zpracování obrazových dat
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KBBBP Bakalářská práce
 
Z 8 0P+8C L povinný předmět
17KBBLT Laboratorní technika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KBBMZT Management zdravotnické techniky
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
17KBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C L povinný předmět
17KBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
 
Z,ZK 4 1P+1C L povinný předmět
17KBBROP Řízená odborná praxe
 
Z 0 100XH L povinný předmět
17KBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17KBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17KBBRI Rehabilitační inženýrství
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17KBBRBL Robotika v lékařství
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 15. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod831619872305.html