Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Civilní nouzové plánování - kombinované - nástup ke studiu 17/18,18/19

Studijní plán: Navazující magisterský studijní obor Civilní nouzové plánování - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17KMCIZS IZS a řešení krizových situací Z,ZK 4 18P+6S Z povinný předmět
17KMCIT Informační technologie Z 3 12P Z povinný předmět
17KMCMKR Management a krizové řízení Z,ZK 4 18P+6S Z povinný předmět
17KMCNPL Nouzové plánování
Tomáš Holec 
Z,ZK 4 18P+6S Z povinný předmět
17KMCSPP Správní a policejní právo
Eva Reicheltová 
ZK 4 12P Z povinný předmět
17KMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva
Josef Sedlák 
Z 4 4S Z povinný předmět
17KMCVSM Vybrané statistické metody KZ 3 6P+6C Z povinný předmět
17KMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech KZ 4 6P+6S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KMCOOP CBRNE - Ochranná opatření Z,ZK 4 12P+6S L povinný předmět
17KMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci
 
Z,ZK 4 12P+6C L povinný předmět
17KMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
 
ZK 4 14P+4S L povinný předmět
17KMCMRK Metody analýzy a řízení rizik KZ 3 6P+3S L povinný předmět
17KMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
 
KZ 3 6P+6S L povinný předmět
17KMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače
 
Z 1 120XH L povinný předmět
17KMCPOK Prevence a odhalování kriminality Z 3 6P+6S L povinný předmět
17KMCSDP Seminář k diplomové práci
 
Z 1 4P+2C L povinný předmět
17KMCSZK Státní správa v krizovém řízení Z,ZK 4 12P+3S L povinný předmět
17KMCZOSA Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
 
ZK 3 12P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KMCCHB Chemická bezpečnost ZK 4 15P Z povinný předmět
17KMCINA Informační analytika
Michal Polčák, Břetislav Čupr 
Z 3 6P+6S Z povinný předmět
17KMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost
Zdeněk Rozlívka, Jiří Vokálek 
ZK 3 15P Z povinný předmět
17KMCKZD Krizové zdravotnictví
Josef Štorek 
Z,ZK 5 9P+3S Z povinný předmět
17KMCPKS Psychologie krizových situací
Eva Biedermannová 
KZ 4 6P+12C Z povinný předmět
17KMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti KZ 4 12P+6S Z povinný předmět
17KMCZTE Zásahová technika součástí IZS KZ 5 12P Z povinný předmět
17KMCUP Úvod do programování KZ 2 8P+8C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti Z,ZK 4 6P+15C L povinný předmět
17KMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky
Marek Loužek 
ZK 4 12P L povinný předmět
17KMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce Z 10 160XH L povinný předmět
17KMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
Josef Sedlák, Hynek Černý 
KZ 4 16P+6C L povinný předmět
17KMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II Z,ZK 4 8P+4S L povinný předmět
17KMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému ZK 4 9P L povinný předmět
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod831354966205.html