Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Computer Systems and Networks, Presented in English, Version 2016 - 2020

Studijní plán: Computer Systems and Networks, Presented in English, Version 2016 až 2020

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MIE-MPI Mathematics for Informatics Z,ZK 7 3P+1R+1C Z povinný předmět programu
MIE-PAA Problems and Algorithms Z,ZK 5 2P+1R+1C Z povinný předmět programu
MIE-MTI.16 Modern Internet Technologies Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět oboru
MIE-MDW.16 Web Services and Middleware Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět oboru
MIE-V.2017 Purely Elective Master Courses, version 2017 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MIE-PDP.16 Parallel and Distributed Programming
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
MIE-SPI.16 Statistics for Informatics
 
Z,ZK 7 4P+2C L povinný předmět programu
MIE-POA.16 Advanced Computer System Architectures
 
Z,ZK 5 2P+1C L povinný předmět oboru
MIE-PAP.16 Parallel Computer Architectures
 
Z,ZK 5 2P+1C L povinný předmět oboru
MIE-SYB.16 System Security
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět oboru
MIE-V.2017 Purely Elective Master Courses, version 2017 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MIE-MPR Master Project
 
Z 7 Z povinný předmět programu
MIE-DSV.16 Distributed Systems and Computing Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět oboru
MIE-SIB.16 Network Security Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět oboru
MIE-PV-EM.2016 Compulsory Elective Master Economics and Management Courses , in English, Ver. 2016 2 povinně volitelný ekonomicko-manažerský předmět
MIE-V.2017 Purely Elective Master Courses, version 2017 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MIE-DIP Diploma Project Z 23 Z,L povinný předmět programu
MIE-PV-HU.2016 Compulsory Elective Master Humanity Courses, Inclusive of Non-garanted Courses, Ver. 2016, English 2 povinně volitelný humanitní předmět
MIE-V.2017 Purely Elective Master Courses, version 2017 0 volitelný předmět
Platnost dat k 23. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod744006076405.html