Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Branch Electronics - Passage through study

Studijní plán: Electronics and Communications - Electronics

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2M34SIS Integrated System Structures Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BEEZM Safety in Electrical Engineering for a master´s degree Z 0 2BP+2BC Z
BE2M34SST Solid State Physics Z,ZK 6 3P+1L Z povinný předmět programu
BE2M34NSV VLSI System Design Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
BE2M31CZS Digital Signal processing
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět oboru
BE2M34EZS Electronic Security Systems Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět oboru
BE2M34PIO Planar integrated optics Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět oboru

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2M34NIS Design of Integrated Circuits Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
BE2M37MAM Microprocessors Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
BE2M34MST Microsystems Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
BE2M31DSP Advanced DSP methods
 
Z,ZK 6 2P+2C L
BE3M38DIT Diagnostics and Testing Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět oboru
2015_MEKEPV3 Compulsory subjects of the programme 5 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2MPROJ6 Projekt - project Z 6 0p+6s povinný předmět programu
BE2M34ZET Custom Electronics Design KZ 5 2P+2L Z povinný předmět oboru
2015_MEKEVOL3 Elective subjects 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
2015_MEKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis 25 povinný předmět programu
2015_MEKEVOL3 Elective subjects 0 volitelný předmět
Platnost dat k 14. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod731319206805.html