Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Branch Communication Systems and Networks - Passage through study

Studijní plán: Electronics and Communications - Communication Systems and Networks

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2M32PST Advanced Networking Technologies Z,ZK 6 2+2L Z,L povinný předmět programu
BE2M37DKM Digital communications Z,ZK 6 3p+1c Z povinný předmět programu
BE2M32MKS Mobile Networks Z,ZK 6 2+2l Z,L povinný předmět programu
BEEZM Safety in Electrical Engineering for a master´s degree Z 0 2j+2j Z
BE2M32DZS Digital Signal Processing in Telecommunication Z,ZK 5 2+2l Z povinný předmět oboru
BE2M32DSV Distributed Computing Z,ZK 5 2+2c Z povinný předmět oboru
2015_MEKEVOL1 Elective subjects 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE2M32DMT Diagnostics and Measurement in Telecommunications Z,ZK 6 2+2l L povinný předmět programu
BE2M32OSS Optical Systems and Networks Z,ZK 6 2+2L L povinný předmět programu
BE2M32RTK Telephony Communication Control Z,ZK 6 2+2L L povinný předmět programu
BE2M37KDK Coding in digital communications Z,ZK 5 3p+1c L povinný předmět oboru
BE2M17SBS Wave Propagation for Wireless Links Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět oboru
BE2M32BTS Wireless Technologies and Sensor Networks Z,ZK 5 2+2l Z,L povinný předmět oboru

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2MPROJ6 Projekt - project Z 6 0p+6s povinný předmět programu
BE0M33BDT Big Data Technologies Z,ZK 4 2p+1c Z povinný předmět oboru
BE2M32IBE Information Security Z,ZK 5 2+2c Z povinný předmět oboru
BE2M32THO Queueing Theory Z,ZK 5 3+1l Z povinný předmět oboru
BE2M37RNV Radio Navigation Z,ZK 5 2p+2c Z povinný předmět oboru
2015_MEKEVOL1 Elective subjects 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
2015_MEKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis 25 povinný předmět programu
2015_MEKEVOL1 Elective subjects 0 volitelný předmět
Platnost dat k 20. 6. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod731319199005.html