Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Doporučený průchod studijním plánem Branch Senzors and Instrumention - Passage through study

Studijní plán: Cybernetics and Robotics - Senzors and Instrumention

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE3M35LSY Linear Systems Z,ZK 8 4P+2C Z povinný předmět programu
BEEZM Safety in Electrical Engineering for a master´s degree Z 0 2BP+2BC Z
BE3M38ZDS Analog Signal Processing and Digitalization Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
BE3M38VBM Videometry and Contactless Measurement Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
2015_MKYREVOL Elective subjects 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE3M33ARO Autonomous Robotics
 
Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět programu
BE3M38DIT Diagnostics and Testing Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět programu
BE3MPVT Team Work KZ 6 0P+4S L povinný předmět programu
BE3M38VIN Virtual Instrumentation
 
Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět oboru
2015_MKYREVOL Elective subjects 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BE3MPROJ8 Project Z 8 0p+6s Z povinný předmět programu
BE3M38SPD Data Acquisition and Transfer Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
BE3M38MSE Modern Sensors Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
2015_MKYREPV2 Compulsory subjects of the programme 6 povinně volitelný předmět
2015_MKYREVOL Elective subjects 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP30 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 30 22s L povinný předmět programu
Platnost dat k 29. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod726137939905.html