Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Zdravotní laborant - nástup ke studiu 16/17

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Zdravotní laborant

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLAF1A Anatomie a fyziologie člověka I. Z 5 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBLEZ Etika ve zdravotnictví KZ 2 2P Z povinný předmět
17PBLF Fyzika Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBLIT Informační technologie KZ 2 2P Z povinný předmět
17PBLLZPA Laboratorní zdravotnické přístroje
Danuše Andrisová, Iveta Horáčková 
Z 2 1P+1L Z povinný předmět
17PBLMT Medicínská terminologie
 
Z 1 1C Z povinný předmět
17PBLOZLA Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
Iveta Horáčková, Miriam Hošková 
Z,ZK 5 2P+2C+2L Z povinný předmět
17PBLZB Zdravotnická biofyzika Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBLZP Zdravotnická psychologie Z 2 2P+1S Z povinný předmět
17PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie Z,ZK 3 2P Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLAF2A Anatomie a fyziologie člověka II.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBLBCH1 Biochemie I. Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17PBLILPB Individuálně letní praxe -biochemie
 
Z 4 200XH L povinný předmět
17PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
Z 1 1P L povinný předmět
17PBLMM Mikroskopické metody
 
Z 2 2P+2C L povinný předmět
17PBLMKBA Obecná mikrobiologie
 
Z,ZK 3 2P+2L L povinný předmět
17PBLOLD Obecné laboratorní dovednosti
 
Z 2 2C L povinný předmět
17PBLOPL Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení
 
KZ 2 1P+1L L povinný předmět
17PBLZACHA Základy analytické chemie Z,ZK 3 2P+2L L povinný předmět
17PBLZOP Základy ošetřovatelské praxe
 
Z 1 0.5C L povinný předmět
17PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
Z 2 2P L povinný předmět
17PBLAZI Aplikovaná zdravotnická informatika
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBLPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí)
 
KZ 2 2C L povinně volitelný předmět
17PBLPPZ Práce s programovými prostředky (začátečníci)
 
KZ 2 2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLBCH2 Biochemie II. Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBLHTS1 Hematologie a transfúzní služba I.
Miloš Bohoněk, Tatjana Markovina, Zuzana Mošnová 
Z 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBLHHT Histologie a histologické techniky
Richard Becke 
Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBLKMBA Klinická mikrobiologie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice Z 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBLZII Základy imunologie a imunochemie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBLZPAA Základy patologie ZK 3 2P Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLGEN Genetika Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
17PBLHTS2 Hematologie a transfúzní služba II.
Miloš Bohoněk, Tatjana Markovina 
Z,ZK 3 2P+2L L povinný předmět
17PBLKB1A Klinická biochemie I.
Lenka Fialová, Daniela Obitková, Jaroslav Racek 
Z 4 2P+2L L povinný předmět
17PBLKIM Klinická imunologie
Jiří Hrdý, Emil Pavlík, Ivan Šterzl 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17PBLLPA Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie) Z 7 40XD L povinný předmět
17PBLRO Radiční ochrana Z 1 1P L povinný předmět
17PBLSLPA Správná laboratorní praxe Z,ZK 4 1P+2S L povinný předmět
17PBLSJL Systém managementu jakosti v laboratoři Z 1 1P+1S L povinný předmět
17PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie Z 2 2P L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLKB2A Klinická biochemie II. Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu Z 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBLMB Molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika KZ 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBLPPA První pomoc Z 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBLSBP Seminář k bakalářské práci Z 1 1S Z povinný předmět
17PBLSL Soudní lékařství Z 2 1P Z povinný předmět
17PBLZBPR Zpracování bakalářské práce Z 1 2L Z povinný předmět
17PBLZTXA Základy toxikologie
 
Z,ZK 4 1P+1S Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLBP Bakalářská práce Z 6 200XH L povinný předmět
17PBLKGE Klinická genetika
Jaroslav Kotlas 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBLLPBA Laboratorní praxe - biochemie KZ 2 5XD L povinný předmět
17PBLLPGA Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie KZ 4 10XD L povinný předmět
17PBLLPHA Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie KZ 4 10XD L povinný předmět
17PBLLPIA Laboratorní praxe imunologie KZ 4 10XD L povinný předmět
17PBLLPMA Laboratorní praxe mikrobiologie KZ 2 5XD L povinný předmět
17PBLVMVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
Alena Saidlová, Magdalena Wantochová 
Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod723029160905.html