Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Obor Audiovizuální technika a zpracování signálů - průchod studiem

Studijní plán: Elektronika a komunikace - Audiovizuální technika a zpracování signálů

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
B2M37OBT Obrazová technika Z,ZK 6 2p+2l Z povinný předmět programu
B2M31SYN Syntéza audio signálů Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B2M99ZVT Zvuková technika 1 Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
B2M31CZS Číslicové zpracování signálů Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
2015_MEKPV4 Povinně volitelné předměty programu 30 povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2M37MAM Mikroprocesory Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
B2M31DSP Pokročilé metody DSP Z,ZK 6 2P+2C Z,L povinný předmět programu
B2M31ZRE Zpracování řeči Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
2015_MEKPV4 Povinně volitelné předměty programu 30 povinně volitelný předmět
2015_MEKVOL4 Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2MPROJ6 Projekt - project Z 6 0p+6s povinný předmět programu
2015_MEKPV4 Povinně volitelné předměty programu 30 povinně volitelný předmět
2015_MEKH Humanitní předměty 0 volitelný předmět
2015_MEKVOL4 Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
2015_MEKDIP Diplomová práce - Diploma Thesis 25 povinný předmět programu
2015_MEKVOL4 Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 16. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod713261142105.html