Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Obor Umělá inteligence - průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Umělá inteligence 2016

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z
B4M33PAL Pokročilá algoritmizace Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
B4M36MAS Multi-agentní systémy Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
BE4M33SSU Statistical Machine Learning Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
2015_MOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4M35KO Kombinatorická optimalizace Z,ZK 6 3P+2C L povinný předmět programu
B4M01TAL Teorie algoritmů Z,ZK 6 3P+2S L povinný předmět programu
B4M36PUI Plánování pro umělou inteligenci Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět oboru
B4M36SMU Symbolické strojové učení Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět oboru
2015_MOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B4MSVP Softwarový nebo výzkumný projekt KZ 6 Z,L povinný předmět programu
B4M36LUP Logické usuzování a programování Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
B4M36UIR Umělá inteligence v robotice Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
2015_MOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BDIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 22s L povinný předmět programu
2015_MOIVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 5. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod713261065505.html