Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - kombinované - nástup ke studiu 16/17, 17/18, 18/19

Studijní plán: Navazující magisterský studijní obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - kombinované

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Z povinný předmět
17KMSRLZA Řízení lidských zdrojů KZ 3 1P+1C Z povinný předmět
17KMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17KMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I Z 4 2P+2C Z povinný předmět
17KMSEK Ekonomie Z,ZK 5 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17KMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví KZ 5 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17KMSNKC Náklady, kalkulace, ceny KZ 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17KMSPMF Přehled matematiky a fyziky
Ivo Květ 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17KMSZA Základy anatomie Z,ZK 5 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17KMSZF Základy farmakologie KZ 4 2P+1S+1L Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17KMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KMSOS Ročníkový projekt Z 2 0P+1C L povinný předmět
17KMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17KMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17KMSIKR Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17KMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17KMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17KMSZU Základy účetnictví KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KMSBST Biostatistika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KMSBCA Biosystém člověka Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KMSMZZ Management zdravotnických zařízení Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KMSNISA Nemocniční informační systémy Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17KMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1 Z 2 0P+1C Z povinný předmět
17KMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví KZ 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17KMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví KZ 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17KMSMIPA Projektové řízení KZ 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17KMSDP Diplomová práce Z 8 0P+8C L povinný předmět
17KMSRKZA Řízení kvality ve zdravotnictví Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KMSSDP2A Seminář k diplomové práci 2 Z 2 0P+1C L povinný předmět
17KMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura KZ 4 2P+2C L povinný předmět
17KMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17KMSEHG E-Health a E-Government KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17KMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17KMSTNO Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví
 
KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod709535653205.html