Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - prezenční - nástup ke studiu 16/17, 17/18, 18/19

Studijní plán: Navazující magisterský studijní obor Systémová integrace procesů ve zdravotnictví - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Z povinný předmět
17PMSRLZA Řízení lidských zdrojů KZ 3 1P+1C Z povinný předmět
17PMSSZP Systémy zdravotní péče a zdravotní pojištění Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PMSZDT1 Základní diagnostické a terapeutické metody I Z 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMSEK Ekonomie Z,ZK 5 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMSITZA Informační technologie ve zdravotnictví
Veronika Maurerová, Ivan Raich 
KZ 5 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMSNKC Náklady, kalkulace, ceny KZ 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMSPMF Přehled matematiky a fyziky
Ivo Květ 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMSZA Základy anatomie Z,ZK 5 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMSZF Základy farmakologie
Milan Bednařík 
KZ 4 2P+1S+1L Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMSEZZ Ekonomika zdravotnických zařízení Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PMSHZTA Hodnocení zdravotnických technologií Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PMSPLPTA Přehled lékařské přístrojové techniky Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PMSOS Ročníkový projekt Z 2 0P+1C L povinný předmět
17PMSVKM Vybrané kapitoly z matematiky KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PMSZDT2 Základní diagnostické a terapeutické metody II Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PMSIKR Informace z klinických registrů a zdravotnických informačních zdrojů KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PMSJIP Jednotky intenzivní péče a mobilní zdravotnické jednotky
 
KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PMSMKZ Marketing zdravotnických zařízení KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PMSPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PMSZU Základy účetnictví KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMSBST Biostatistika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMSBCA Biosystém člověka Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMSLKH Legislativa ve zdravotnictví a klinické hodnocení Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMSMZZ Management zdravotnických zařízení Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMSNISA Nemocniční informační systémy Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMSSDP1A Seminář k diplomové práci 1 Z 2 0P+1C Z povinný předmět
17PMSCIA Ekonomické analýzy ve zdravotnictví KZ 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMSOVZ Operační výzkum ve zdravotnictví KZ 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMSMIPA Projektové řízení KZ 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMSUPS Užití psychologie a sociologie v praxi
Zuzana Hubinková 
KZ 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMSDP Diplomová práce Z 8 0P+8C L povinný předmět
17PMSRKZA Řízení kvality ve zdravotnictví Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PMSSDP2A Seminář k diplomové práci 2 Z 2 0P+1C L povinný předmět
17PMSTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura KZ 4 2P+2C L povinný předmět
17PMSZUM Základy urgentní medicíny a medicíny katastrof a integrovaný záchranný systém
Tomáš Heřman, Tomáš Heřman 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PMSDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví
 
KZ 4 0P+2S+2C L povinně volitelný předmět
17PMSEHG E-Health a E-Government
Dagmar Brechlerová, Dagmar Brechlerová, Anna Schlenker 
KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PMSSZZ Strategie zdravotnických zařízení KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PMSTNO Toxikologie a ekotoxikologie, nebezpečné látky a odpadové hospodářství ve zdravotnictví
 
KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PMSZMS Základy modelování a simulace KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 18. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod709535644305.html