Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínský inženýr - nástup ke studiu 16/17, 17/18, 18/19, 19/20

Studijní plán: Navazující magisterský studijní obor Biomedicínský inženýr - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PMBBCA Biosystém člověka
 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PMBMPV Matematická podpora výzkumu
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu
 
KZ 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMBVKMA Vybrané kapitoly z matematiky
 
KZ 4 2P+1C Z povinný předmět
17PMBZAO Zpracování a analýza obrazu
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PMBCZS Číslicové zpracování signálů
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PMBMMM Mikroskopické metody v medicíně
 
Z 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PMBOSD Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy
 
KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17PMBRT Respirační terapie
 
Z 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMBAFY Aplikovaná fyzika Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
17PMBELA Elektrotechnika Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17PMBKBVA Klinická biochemie a laboratorní vyšetřovací metody Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět
17PMBMKZA Marketing zdravotnických zařízení KZ 3 2P+1C L povinný předmět
17PMBMRB Měření a regulace v biomedicíně Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
17PMBNM Numerické metody Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PMBRPRA Ročníkový projekt Z 2 2L L povinný předmět
17PMBDSP Datové standardy a počítačová rozhraní
 
Z 2 1P+1L L povinně volitelný předmět
17PMBPMA Pokročilé metody analýzy a zpracování dat
 
Z 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PMBPRO Přístroje pro radioterapii a radiační ochranu
 
Z 2 2P L povinně volitelný předmět
17PMBTTE Televizní, termovizní a endoskopické zobrazovací systémy
 
Z 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PMBZUM Základy urgentní medicíny a integrovaný záchranný systém
 
Z 2 2P L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMBBPK Biokompatibilita a procesy korozní Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PMBDS1 Diplomový seminář I Z 4 4C Z povinný předmět
17PMBMTB Mechanika tekutin v biomedicíně Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PMBOPT Optika v přístrojové technice Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PMBSPM Softwarová podpora pro matematické modelování Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PMBZPO Základy práva a ochrana průmyslového vlastnictví ZK 2 2P Z povinný předmět
17PMBKH Klinické hodnocení Z 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PMBMPC Mechanické podpory cirkulace Z 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PMBMPZ Metody a prostředky pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu Z 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17PMBPFZ Patologická fyziologie
 
Z 2 2P Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMBDP Diplomová práce Z 13 12L L povinný předmět
17PMBDS2 Diplomový seminář II Z 4 1C L povinný předmět
17PMBJSH Jakost, spolehlivost, testování a klinické hodnocení zdravotnických prostředků ZK 3 2P L povinný předmět
17PMBPTT Přístrojová technika pro terapii a v chirurgii ZK 3 2P L povinný předmět
17PMBTVZ Technické vybavení zdravotnických zařízení, jejich infrastruktura a architektura
Václav Bláha, Václav Bláha, Václav Bláha, Jiří Petráček 
ZK 3 2P L povinný předmět
17PMBAUI Algoritmy umělé inteligence Z 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PMBDEV Design a ergonomie výrobků ve zdravotnictví Z 2 2S L povinně volitelný předmět
17PMBNT Nanotechnologie
 
Z 2 2P L povinně volitelný předmět
17PMBZMR Zobrazování magnetickou rezonancí a impedanční tomografie Z 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod709535402505.html