Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Optika a optometrie - nástup ke studiu 16/17, 17/18,18/19, 19/20, 20/21

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Optika a optometrie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I. Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie ZK 2 2P Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBOBLG Biologie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBOFYZ Fyzika Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBOITT Informační technologie a telemedicína KZ 3 2P+0C Z povinný předmět
17PBOLTR Lékařská terminologie Z 1 1P Z povinný předmět
17PBOMA1 Matematika I. Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBOPSL Psychologie KZ 2 1P+1S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II. Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
17PBOCHMO Chemie pro optometristy Z,ZK 2 2P+1L L povinný předmět
17PBOFO Farmakologie oka Z 2 1P L povinný předmět
17PBOMA2 Matematika II. Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBOOP1 Optická praktika I. KZ 2 2L L povinný předmět
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová Z,ZK 6 3P+2S L povinný předmět
17PBOPPA První pomoc KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOSTA Statistika KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky ZK 2 2P L povinný předmět
17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace KZ 2 1P+1C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOBCHA Biochemie Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
17PBOBT Brýlové technologie Z,ZK 6 2P+4S Z povinný předmět
17PBOMCHA Makromolekulární chemie Z,ZK 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBONRA Nauka o refrakci ZK 2 1P Z povinný předmět
17PBOOFP Oftalmologické přístroje KZ 3 3P Z povinný předmět
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
Martin Fůs, Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOOF Optika fyzikální Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. Z,ZK 3 2P+2C Z povinný předmět
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí KZ 2 1P+1S Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
17PBOKC1A Kontaktní čočky + praxe I.
Jiří Cendelín, Přemysl Kučera, Jiří Michálek, Petra Srovnalová, Markéta Žáková 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
17PBOKRVA Korekce refrakčních vad KZ 2 1P L povinný předmět
17PBONMP Návrh a management projektu KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
Martin Fůs, Martin Fůs, Šárka Pitrová 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
17PBOOP2 Optická praktika II. KZ 2 2L L povinný předmět
17PBOSUR2A Subjektivní refrakce II. Z,ZK 7 2P+4C L povinný předmět
17PBOBS Biologické signály
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOHE Hygiena a epidemiologie
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců KZ 2 2P L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOBZOA Binokulární vidění, základy ortoptiky Z,ZK 7 2P+4S Z povinný předmět
17PBOKC2A Kontaktní čočky + praxe II. Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBOSOP Speciální optické pomůcky Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět
17PBOSRBA Strabologie KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBOTPR Týmový projekt KZ 5 4S Z povinný předmět
17PBOBFT Biofotonika KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PBOOVP Optometrie v praxi KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
Zdeňka Vaňharová 
KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOBP Bakalářská práce Z 10 8S L povinný předmět
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOKC3A Kontaktní čočky + praxe III. KZ 3 2S L povinný předmět
17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 2 2P L povinný předmět
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie KZ 3 1P+1L L povinný předmět
17PBOOMPA Optometrická praktika KZ 8 6L L povinný předmět
17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOZE Zdravotnická etika KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod708304185105.html