Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Přístroje a metody pro biomedicínu - nástup ke studiu 16/17, 17/18,18/19, 19/20

Studijní plán: Navazující magisterský studijní obor Přístroje a metody pro biomedicínu

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMP2AMF Atomová a molekulární fyzika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PMP2MB Molekulární biologie pro biomedicínské inženýrství Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět
17PMP2OGV Optika geometrická a vlnová Z,ZK 4 2P+1L Z povinný předmět
17PMP2PJ1 Projekt 1 Z 4 2S Z povinný předmět
17PMP2SP1 Seminář k projektu 1 Z 2 1S Z povinný předmět
17PMP2VKF Vybrané kapitoly z fyziky Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMP2ZAM Základy aplikované matematiky Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMP2MMM Mikroskopické metody v medicíně KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PMP2OOP Objektově orientované programování KZ 2 2C Z povinně volitelný předmět
17PMP2TPN Technologické postupy v nanotechnologiích KZ 4 2P+2L Z povinně volitelný předmět
17PMP2VMA Vybrané kapitoly z matematiky
 
KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMP2BF Biofyzika Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PMP2LT Laserová technika Z,ZK 4 2P+1C L povinný předmět
17PMP2OCH Organická chemie Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
17PMP2PLB Pevné látky pro biomedicínu Z,ZK 4 2P+1C L povinný předmět
17PMP2PJ2 Projekt 2 Z 4 3S L povinný předmět
17PMP2SP2 Seminář k projektu 2 Z 2 1S L povinný předmět
17PMP2ZBCH Základy biochemie a klinických analytických metod Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
17PMP2AIZ Aplikace ionizujícího záření KZ 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
17PMP2EL Elektrotechnika KZ 4 2P+2L L povinně volitelný předmět
17PMP2MSB Matematický software pro biomedicínu
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PMP2UPD Uchování a prezentace biomedicínských dat
 
KZ 2 2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMP2BTR Biotransport Z,ZK 4 2P+1L Z povinný předmět
17PMP2DP1 Diplomová práce 1 Z 8 7S Z povinný předmět
17PMP2OEL Optoelektronika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PMP2BFT Pokročilá biofotonika Z,ZK 4 2P+1L Z povinný předmět
17PMP2SDP1 Seminář k diplomové práci 1 Z 2 1S Z povinný předmět
17PMP2NCM Nanočástice a nanomateriály - vlastnosti a biomedicínské aplikace
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMP2TVP Technika vakua a práce s plyny
 
KZ 2 1P+1L Z povinně volitelný předmět
17PMP2TBH Trombogenicita a hemokompatibilita
 
KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PMP2VOB Vláknová optika pro biologii a medicínu Z,ZK 4 2P+1S+1L Z povinně volitelný předmět
17PMP2ZAO Zpracování a analýza obrazu Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět
17PMP2ZDD Zpracování, dolování a softwarová analýza dat
 
KZ 2 2C Z povinně volitelný předmět
17PMP2ZMM Základy měření a simulace v mechanice
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMP2DP2 Diplomová práce 2 Z 14 12C L povinný předmět
17PMP2SDP2 Seminář k diplomové práci 2 Z 2 1C L povinný předmět
17PMP2AEM Aplikace EM pole v medicíně Z,ZK 4 2P+2L L povinně volitelný předmět
17PMP2ALM Aplikace laserů v medicíně Z,ZK 4 2P+1L L povinně volitelný předmět
17PMP2BKM Biokompatibilní materiály Z,ZK 4 2P+1C L povinně volitelný předmět
17PMP2BLM Biologické membrány - struktura, funkce a metody studia
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PMP2FSB Fluorescenční spektroskopie v biologii a lékařství
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PMP2GCG Genetika a cytogenetika KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PMP2HSA Hmotnostní spektroskopie a její aplikace v biomedicíně
Patrik Španěl 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PMP2PBM Pokročilá biomechanika Z,ZK 4 2P+2L L povinně volitelný předmět
17PMP2LMS Ultrarychlé laserové metody v optické spektroskopii
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PMP2IBD Úvod do imunologie a buněčných diagnostických metod Z,ZK 4 2P+2C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 6. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod702450488105.html