Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Elektronika a komunikace - průchod studiem

Studijní plán: Elektronika a komunikace 2016

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZB Bezpečnost práce v elektrotechnice pro bakaláře Z 0 2BP+2BC Z,L povinný předmět programu
B2B02FY1 Fyzika 1 Z,ZK 8 4P+1L+2C L povinný předmět programu
B0B01LAG Lineární algebra Z,ZK 8 4P+2S Z povinný předmět programu
B0B01MA1 Matematická analýza 1 Z,ZK 7 4P+2S Z,L povinný předmět programu
B0B99PRP Procedurální programování (pro EK a EEM) Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BEZZ Základní školení BOZP Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
B2B15UEL Úvod do elektrotechniky
 
Z,ZK 4 2+1L Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2B32DAT Datové sítě Z,ZK 4 2P + 2L L povinný předmět programu
B0B01DRN Diferenciální rovnice a numerika Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět programu
B2B02FY2 Fyzika 2 Z,ZK 7 3P+1L+2C Z povinný předmět programu
B0B01MA2 Matematická analýza 2 Z,ZK 7 4P+2S L,Z povinný předmět programu
B2B99PPC Praktické programování v C/C++ KZ 6 2P+2C L povinný předmět programu
B2B31ZEO Základy elektrických obvodů Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2B32DIT Digitální technika Z,ZK 4 2P + 2L Z povinný předmět programu
B2B38EMB Elektrická měření Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět programu
B2B17EMP Elektromagnetické pole Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět programu
B2B31EO1 Elektronické obvody 1 Z,ZK 4 2P+2L Z,L povinný předmět programu
B2B34ELP Elektronické prvky Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět programu
B0B01KAN Komplexní analýza Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět programu
B2B99TPS Technické psaní KZ 4 2P+2C Z povinný předmět programu

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2B37AVT Audiovizuální technika KZ 4 2P+2L L povinný předmět programu
B2B17ELD Elektrodynamika Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět programu
B2B31EO2 Elektronické obvody 2 Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět programu
B2B34SEE Senzory v elektronice Z,ZK 4 2P+2L L povinný předmět programu
B2B37SAS Signály a soustavy Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
B0B01STP Statistika a pravděpodobnost Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět programu
B2B17TBK Technika bezdrátové komunikace KZ 4 2P+2L L povinný předmět programu

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
B2B34MIT Mikroelektronika KZ 4 2P+2L Z povinný předmět programu
2015_BEKPV Povinně volitelné předměty programu 12 povinný předmět programu
B2BPROJ4 Projekt bakalářský - Bachelor project KZ 4 4s povinný předmět programu
B2B32TSI Telekomunikační systémy a sítě KZ 4 2P + 2L Z povinný předmět programu
B2B31CZS Číslicové zpracování signálů Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět programu
2015_BEKVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP15 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 15 15s L,Z povinný předmět programu
2015_BEKH Humanitní předměty 4 povinný předmět programu
2015_BEKPV Povinně volitelné předměty programu 12 povinný předmět programu
2015_BEKVOL Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod701244269305.html