Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Civilní nouzové plánování - nástup ke studiu 15/16, 16/17

Studijní plán: Navazující magisterský studijní obor Civilní nouzové plánování - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PMCIZS IZS a řešení krizových situací Z,ZK 4 2P+1S Z povinný předmět
17PMCIT Informační technologie Z 3 2P Z povinný předmět
17PMCMKR Management a krizové řízení Z,ZK 4 2P+1S Z povinný předmět
17PMCNPL Nouzové plánování
Václav Hes, Tomáš Holec, René Mildorf 
Z,ZK 4 2P+1S Z povinný předmět
17PMCSPP Správní a policejní právo
Eva Reicheltová 
ZK 4 2P Z povinný předmět
17PMCTPR Týmový projekt zaměřený na ochranu obyvatelstva Z 4 3S Z povinný předmět
17PMCVSM Vybrané statistické metody KZ 3 1P+2C Z povinný předmět
17PMCZMU Zásady zdravotnické pomoci při mimořádných událostech KZ 4 1P+1S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMCOOP CBRNE - Ochranná opatření Z,ZK 4 2P L povinný předmět
17PMCOZP CBRNE - Organizace zdravotnické pomoci
 
Z,ZK 3 2P L povinný předmět
17PMCHOK Hospodářská opatření pro krizové stavy, kritická infrastruktura
 
ZK 4 3P L povinný předmět
17PMCMRK Metody analýzy a řízení rizik
 
KZ 3 1P+1S L povinný předmět
17PMCOPB Obecní policie, nestátní bezpečnostní služby
 
KZ 2 2P L povinný předmět
17PMCOKKP Odborné kurzy krizové přípravy
 
Z 2 5XD L povinný předmět
17PMCPOZ Praxe podle odborného zaměření posluchače
 
Z 1 120XH L povinný předmět
17PMCPOK Prevence a odhalování kriminality
 
Z 3 1P+1S L povinný předmět
17PMCSZK Státní správa v krizovém řízení
 
Z,ZK 4 2P+1S L povinný předmět
17PMCZOS Zdroje a procesy pro bezpečnost a obranu státu
 
ZK 4 2P L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMCCHB Chemická bezpečnost ZK 4 2P Z povinný předmět
17PMCINA Informační analytika Z 3 1P+1S Z povinný předmět
17PMCJRB Jaderná a radiační bezpečnost
Zdeněk Rozlívka 
ZK 3 2P Z povinný předmět
17PMCKZD Krizové zdravotnictví Z,ZK 5 2P+1S Z povinný předmět
17PMCPKS Psychologie krizových situací KZ 4 1P+2C Z povinný předmět
17PMCSVB Systém a zásady vnitřní bezpečnosti KZ 4 2P+1S Z povinný předmět
17PMCZTE Zásahová technika součástí IZS KZ 5 2P Z povinný předmět
17PMCUP Úvod do programování KZ 2 1P+1C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PMCFPK Forenzní psychologie a komunikační dovednosti Z,ZK 4 2P+3C L povinný předmět
17PMCPBP Mezinárodní prostředí bezpečnostní politiky ZK 4 4P L povinný předmět
17PMCZDP Příprava a zpracování diplomové práce
 
Z 10 160XH L povinný předmět
17PMCTPP1 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů I
Josef Sedlák, Hynek Černý 
KZ 4 3P+2C L povinný předmět
17PMCTPP2 Teorie profesní přípravy bezpečnostních sborů II Z,ZK 4 3P+1S L povinný předmět
17PMCTBS Terorismus pro pracovníky bezpečnostního systému
Vlastimil Fiedler, Barbora Vegrichtová 
ZK 4 2P L povinný předmět
Platnost dat k 5. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013793305.html