Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Optika a optometrie - nástup ke studiu 15/16

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Optika a optometrie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I. Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie ZK 2 2P Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBOBLG Biologie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBOFYZ Fyzika Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka
Jiří Uhlík 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBOITT Informační technologie a telemedicína KZ 3 2P+0C Z povinný předmět
17PBOLTR Lékařská terminologie Z 1 1P Z povinný předmět
17PBOMA1 Matematika I. Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBOPSL Psychologie
Jaroslava Jirásková, Martina Kusáková 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II.
 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
17PBOCHM Chemie
 
Z,ZK 2 2P+1L L povinný předmět
17PBOFO Farmakologie oka
 
Z 2 1P L povinný předmět
17PBOMA2 Matematika II.
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBOOP1 Optická praktika I.
 
KZ 2 2L L povinný předmět
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová
 
Z,ZK 6 3P+2S L povinný předmět
17PBOPPA První pomoc
 
KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOSTA Statistika
 
KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky
 
ZK 2 2P L povinný předmět
17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOBCH Biochemie
 
Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBOBT Brýlové technologie Z,ZK 6 2P+4S Z povinný předmět
17PBOMCH Makromolekulární chemie
 
Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět
17PBONR Nauka o refrakci
 
Z,ZK 2 1P Z povinný předmět
17PBOOFP Oftalmologické přístroje KZ 3 3P Z povinný předmět
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
Martin Fůs, Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOOF Optika fyzikální Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. Z,ZK 3 2P+2C Z povinný předmět
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí KZ 2 1P+1S Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
17PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
KZ 3 1P+1C L povinný předmět
17PBONMP Návrh a management projektu
 
KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
17PBOOP2 Optická praktika II.
 
KZ 2 2L L povinný předmět
17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
Z,ZK 6 1P+4C L povinný předmět
17PBOBS Biologické signály
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOHE Hygiena a epidemiologie
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
 
Z,ZK 7 2P+4C Z povinný předmět
17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBOSOP Speciální optické pomůcky Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět
17PBOSRB Strabologie
 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBOTPR Týmový projekt KZ 5 4S Z povinný předmět
17PBOBFT Biofotonika KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PBOOVP Optometrie v praxi KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
Zdeňka Vaňharová 
KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOBP Bakalářská práce
 
Z 10 8S L povinný předmět
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu
 
KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III.
 
KZ 3 2S L povinný předmět
17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 2 2P L povinný předmět
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie
 
KZ 3 1P+1L L povinný předmět
17PBOOMP Optometrická praktika
 
KZ 8 6L L povinný předmět
17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOZE Zdravotnická etika
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOZLN Zdravotnická legislativa a normy
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013708005.html