Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Optika a optometrie - nástup ke studiu 15/16

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Optika a optometrie

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOAF1 Anatomie a fyziologie I. Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOAFPO Anatomie a fyziologie oka a obecná a speciální patologie ZK 2 2P Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBOBLG Biologie Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17PBOFYZ Fyzika Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOHO Histologie obecná a histologie oka
Jiří Uhlík 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBOITT Informační technologie a telemedicína KZ 3 2P+0C Z povinný předmět
17PBOLTR Lékařská terminologie Z 1 1P Z povinný předmět
17PBOMA1 Matematika I. Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBOPSL Psychologie
Jaroslava Jirásková, Martina Kusáková 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOAF2 Anatomie a fyziologie II. Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
17PBOCHM Chemie
 
Z,ZK 2 2P+1L L povinný předmět
17PBOFO Farmakologie oka Z 2 1P L povinný předmět
17PBOMA2 Matematika II. Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBOOP1 Optická praktika I. KZ 2 2L L povinný předmět
17PBOOGB Optika geometrická a brýlová Z,ZK 6 3P+2S L povinný předmět
17PBOPPA První pomoc KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOSTA Statistika KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOZFOA Základy fyziologické optiky ZK 2 2P L povinný předmět
17PBOZPE Základy pedagogiky a edukace KZ 2 1P+1C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOBCH Biochemie
 
Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBOBT Brýlové technologie Z,ZK 6 2P+4S Z povinný předmět
17PBOMCH Makromolekulární chemie
 
Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět
17PBONR Nauka o refrakci
 
Z,ZK 2 1P Z povinný předmět
17PBOOFP Oftalmologické přístroje KZ 3 3P Z povinný předmět
17PBOOK1 Oftalmologie - patologie, klinika I.
Martin Fůs, Šárka Pitrová, Petr Vermach 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOOF Optika fyzikální Z,ZK 4 2P+2S Z povinný předmět
17PBOSUR1 Subjektivní refrakce I. Z,ZK 3 2P+2C Z povinný předmět
17PBOVZF Vyšetřování zrakových funkcí KZ 2 1P+1S Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOGMB Genetika a molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět
17PBOKC1 Kontaktní čočky + praxe I.
 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
17PBOKRV Korekce refrakčních vad
 
KZ 3 1P+1C L povinný předmět
17PBONMP Návrh a management projektu KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOOK2 Oftalmologie - patologie, klinika II.
Martin Fůs, Martin Fůs, Šárka Pitrová 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět
17PBOOP2 Optická praktika II. KZ 2 2L L povinný předmět
17PBOSUR2 Subjektivní refrakce II.
 
Z,ZK 6 1P+4C L povinný předmět
17PBOBS Biologické signály KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOHE Hygiena a epidemiologie
 
KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOPPV Psychologie prodeje a vedení zaměstnanců KZ 2 2P L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOBZO Binokulární vidění, základy ortoptiky
 
Z,ZK 7 2P+4C Z povinný předmět
17PBOKC2 Kontaktní čočky + praxe II.
 
Z,ZK 5 2P+2S Z povinný předmět
17PBOMVV Metodologie vědeckého výzkumu KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBOPZP Problematika osob se zrakovým postižením
Blanka Brůnová, Milan Pešák, Zdeňka Vaňharová 
KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBOSOP Speciální optické pomůcky
Blanka Brůnová, Milan Pešák, Zdeňka Vaňharová 
Z,ZK 3 1P+1S Z povinný předmět
17PBOSRB Strabologie
 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBOTPR Týmový projekt
Blanka Brůnová, Jiří Cendelín, Martin Fůs, Jakub Hlaváček, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Petra Srovnalová, Jana Urzová, Michal Vymyslický, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková 
KZ 5 4S Z povinný předmět
17PBOBFT Biofotonika KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PBOOVP Optometrie v praxi KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět
17PBOPOZ Péče o osoby se zrakovým postižením
Zdeňka Vaňharová 
KZ 2 2P Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBOBP Bakalářská práce
Jiří Cendelín, Pavel Fišer, Martin Fůs, Jakub Král, Přemysl Kučera, Ján Lešták, Gabriela Mahelková, Jiří Michálek, Jiří Novák, Eliška Palkovičová, Šárka Pitrová, Marie Pospíšilová, Petr Písařík, Petra Srovnalová, Pavel Studený, Jana Urzová, Veronika Vymětalová, Markéta Žáková 
Z 10 8S L povinný předmět
17PBOEVO Ekonomika a vedení obchodu KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBOKC3 Kontaktní čočky + praxe III. KZ 3 2S L povinný předmět
17PBOMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
Jiří Černý 
KZ 2 2P L povinný předmět
17PBOMI Mikrobiologie a imunologie KZ 3 1P+1L L povinný předmět
17PBOOMP Optometrická praktika KZ 8 6L L povinný předmět
17PBOMMD Moderní metody pro diagnostiku a korekci vad oka KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOZE Zdravotnická etika KZ 2 2P L povinně volitelný předmět
17PBOZLN Zdravotnická legislativa a normy KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 28. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013708005.html