Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Plánování a řízení krizových situací - prezenční - nástup ke studiu 15/16, 16/17, 17/18,18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Plánování a řízení krizových situací - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1+0 Z povinný předmět
17PBPCHB Chemie pro bakaláře Z 2 1+1 Z povinný předmět
17PBPEKRA Etika krizového řízení Z 3 1+0 Z povinný předmět
17PBPKPS Komunikační prostředky IZS
Václav Gráf 
KZ 3 2+0 Z povinný předmět
17PBPMKR1 Management a krizové řízení I Z 4 2+0 Z povinný předmět
17PBPMB Matematika pro bakaláře Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17PBPOZR Obecné základy řešení havarijních a krizových situací Z,ZK 4 1+1 Z povinný předmět
17PBPTV1 Tělesná výchova I.
 
Z 1 0+2 Z povinný předmět
17PBPZIT Základy informačních technologií KZ 2 2+1 Z povinný předmět
17PBPZS Základy somatologie ZK 4 4+0 Z povinný předmět
17PBPZTS Základy teorie státu a práva ZK 3 2+0 Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPAOT Anglická odborná terminologie KZ 3 0+2 L povinný předmět
17PBPFBA Fyzika pro bakaláře Z 2 1+1 L povinný předmět
17PBPIZS Integrovaný záchranný systém
Denisa Charlotte Ralbovská, Miroslav Štěpán 
Z,ZK 4 1+1 L povinný předmět
17PBPLVK Letní výcvikový kurz Z 2 5dní L povinný předmět
17PBPMKR2 Management a krizové řízení II. ZK 4 2+0 L povinný předmět
17PBPOPR1 Odborná praxe (odbory krizového řízení státní správy a samosprávy) Z 2 20dní L povinný předmět
17PBPPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17PBPSP Správní právo, veřejná správa a samospráva na úseku krizového řízení
Filip Dostál, Filip Dostál 
ZK 4 2+0 L povinný předmět
17PBPTV2 Tělesná výchova II.
 
Z 1 0+2 L povinný předmět
17PBPZEK Základy ekonomiky krizového řízení ZK 4 2+0 L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPAK Anglická konverzace KZ 2 0+2 Z povinný předmět
17PBPHKP Havarijní krizové plánování Z,ZK 4 2+1 Z povinný předmět
17PBPISV Informační systémy v krizovém řízení Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17PBPLZKS Lidské zdroje a krizové situace Z 3 1+1 Z povinný předmět
17PBPPPP Předlékařská pomoc a péče
Pavel Böhm, Ivana Vodehnalová 
Z,ZK 4 1+1 Z povinný předmět
17PBPRO Radiační ochrana ZK 4 2+0 Z povinný předmět
17PBPTV3 Tělesná výchova III. Z 1 0+2 Z povinný předmět
17PBPTPR Týmový projekt Z 2 0+2 Z povinný předmět
17PBPZTX Základy toxikologie Z,ZK 3 1+1 Z povinný předmět
17PBPZZT Základy záchranářské techniky
Vladislav Čermák, Gustav Šafr 
KZ 3 2+1 Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPAMN Analýza, metody a nástroje řešení krizových situací Z,ZK 3 2+1 L povinný předmět
17PBPBIS Bezpečnost informačních systémů a sítí
Václav Navrátil, Pavel Rous 
Z,ZK 3 1+1 L povinný předmět
17PBPCNP Civilní nouzová připravenost Z,ZK 3 2+1 L povinný předmět
17PBPHAE Hygiena a epidemiologie KZ 2 2+0 L povinný předmět
17PBPLG Logistika
Libor Krejcar 
KZ 3 1+1 L povinný předmět
17PBPMVP Metodologie výzkumné práce Z 2 1+1 L povinný předmět
17PBPOPR2 Odborná praxe II. (SÚJCHBO, SÚRO, složky IZS) Z 3 20dní L povinný předmět
17PBPPMU Prevence mimořádných událostí
Denisa Charlotte Ralbovská, Miroslav Štěpán 
KZ 2 1+1 L povinný předmět
17PBPTV4 Tělesná výchova IV
 
Z 1 0+2 L povinný předmět
17PBPTAH Toxikologické aspekty chemických havárií a zneužití chemických zbraní ZK 3 2+0 L povinný předmět
17PBPZRRBA Základy radiobiologie a možná zneužití radiačních a biologických agens ZK 3 1+0 L povinný předmět
17PBPZKM Zvláštnosti komunikace při MU Z 2 0+1 L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPDTX Drogy a toxikomanie KZ 2 1+1 Z povinný předmět
17PBPENV Environmentální bezpečnost
Pavla Bojarová 
KZ 3 2+0 Z povinný předmět
17PBPITT Informační technologie a telemetrie Z,ZK 3 2+1 Z povinný předmět
17PBPKRZ Krizové řízení ve zdravotnictví
Markéta Janů, Josef Štorek 
ZK 4 2+0 Z povinný předmět
17PBPKSS Krizové situace v silničním provozu
Jindřich Komárek 
KZ 2 1+0 Z povinný předmět
17PBPKM Krizový management
Oldřich Volf 
Z,ZK 4 2+1 Z povinný předmět
17PBPPOK Prevence a odhalování kriminality
Břetislav Čupr, Břetislav Čupr 
Z 2 1+1 Z povinný předmět
17PBPPKS Psychologie v krizových situacích KZ 2 0+2 Z povinný předmět
17PBPSBP Seminář k bakalářské práci Z 2 0+1 Z povinný předmět
17PBPTER Teorie rizik
Tomáš Fröhlich, Petr Skřehot 
Z,ZK 3 2+1 Z povinný předmět
17PBPTR Terorismus
Václav Adámek 
ZK 3 2+0 Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBPBPS Bezpečnostní politika státu, obrana státu a její zajišťování Z,ZK 5 2+1 L povinný předmět
17PBPOB Objektová bezpečnost
Petr Hartmann, Michal Kroužil 
KZ 3 2+0 L povinný předmět
17PBPOZP Organizace záchranných prací Z,ZK 3 2+1 L povinný předmět
17PBPPTP Profesní taktická příprava KZ 4 2+0 L povinný předmět
17PBPSL Soudní lékařství ZK 4 1+0 L povinný předmět
17PBPVBP Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek Z,ZK 4 2+1 L povinný předmět
17PBPZNZ Základy nauky o zbraních a munici
Jan Rejha, Ondřej Svoboda, Matěj Tejmar 
KZ 3 1+1 L povinný předmět
17PBPZPR Základy pyrotechniky
Karel Koubík 
KZ 3 1+0 L povinný předmět
17PBPZBP Zpracování bakalářské práce
 
Z 1 0+8 L povinný předmět
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013557405.html