Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Zdravotní laborant - nástup ke studiu 15/16

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Zdravotní laborant

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLAF1A Anatomie a fyziologie člověka I. Z 5 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Z povinný předmět
17PBLEZ Etika ve zdravotnictví KZ 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBLF Fyzika Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLIT Informační technologie KZ 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBLMT Medicínská terminologie
 
Z 1 0P+1C Z povinný předmět
17PBLOZL Obecná chemie a základní laboratorní výpočty
 
Z,ZK 7 2P+4C Z povinný předmět
17PBLZB Zdravotnická biofyzika Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBLZP Zdravotnická psychologie Z 2 2P+1C Z povinný předmět
17PBLOBC Základy obecné biologie a cytologie Z,ZK 3 2P+0C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLAF2 Anatomie a fyziologie člověka II.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBLBCH1 Biochemie I.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBLILPB Individuálně letní praxe -biochemie
 
Z 4 200XH L povinný předmět
17PBLLMT Laboratoř z mikroskopických technik
 
Z 2 0P+2C L povinný předmět
17PBLMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
Z 1 1P+0C L povinný předmět
17PBLOPL Organizace a provoz laboratoře ve zdravotnickém zařízení
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBLPMM Principy mikroskopických metod
 
Z 2 2P+0C L povinný předmět
17PBLPP První pomoc
 
Z 1 1P+1C L povinný předmět
17PBLSLP Správná laboratorní praxe
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
17PBLZACH Základy analytické chemie
 
Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
17PBLZOP Základy ošetřovatelské praxe
 
Z 1 0P+0.5C L povinný předmět
17PBLZVZ Základy veřejného zdravotnictví a legislativa ve zdravotnictví
 
Z 2 2P+0C L povinný předmět
17PBLAZI Aplikovaná zdravotnická informatika
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBLPPP Práce s programovými prostředky (pokročilí)
 
KZ 2 0P+2C L povinně volitelný předmět
17PBLPPZ Práce s programovými prostředky (začátečníci)
 
KZ 2 0P+2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLBCH2 Biochemie II. Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLHIM Hematologie a imunohematologie
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLHHT Histologie a histologické techniky
Richard Becke 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLMKB Obecná mikrobiologie
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLZOD Zpracování obrazových dat v laboratorní diagnostice Z 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBLZII Základy imunologie a imunochemie Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLZPAA Základy patologie ZK 3 2P+0C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLGEN Genetika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBLKB1 Klinická biochemie I.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBLKIM Klinická imunologie
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBLKMB Klinická mikrobiologie
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBLLP Laboratorní praxe (hematologie, transfuziologie, histologie, biochemie, mikrobiologie, imunologie)
 
Z 7 40XD L povinný předmět
17PBLRO Radiční ochrana
 
Z 1 1P+0C L povinný předmět
17PBLSJL Systém managementu jakosti v laboratoři
 
Z 1 1P+1C L povinný předmět
17PBLTRA Transfuziologie
 
KZ 3 2P+2C L povinný předmět
17PBLZHE Základy hygieny a epidemiologie
 
Z 2 2P+0C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLKB2 Klinická biochemie II.
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLLZP Laboratorní zdravotnické přístroje
 
Z 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBLMVV Metodologie vědeckého výzkumu Z 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBLMB Molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17PBLPMS Pravděpodobnost a matematická statistika KZ 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBLSBP Seminář k bakalářské práci Z 1 0P+1C Z povinný předmět
17PBLSL Soudní lékařství Z 2 1P+0C Z povinný předmět
17PBLZBPR Zpracování bakalářské práce Z 1 0P+2C Z povinný předmět
17PBLZTX Základy toxikologie
 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBLBP Bakalářská práce
 
Z 6 200XH L povinný předmět
17PBLKGE Klinická genetika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBLLPB Laboratorní praxe - biochemie
 
KZ 2 5XD L povinný předmět
17PBLLPG Laboratorní praxe genetika a molekulární biologie
 
KZ 4 10XD L povinný předmět
17PBLLPH Laboratorní praxe hematologie a transfuziologie
 
KZ 4 10XD L povinný předmět
17PBLLPI Laboratorní praxe imunologie
 
KZ 4 10XD L povinný předmět
17PBLLPM Laboratorní praxe mikrobiologie
 
KZ 2 5XD L povinný předmět
17PBLVMVZ Vyšetřovací metody v ochraně veřejného zdraví
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013528505.html