Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Radiologický asistent - nástup ke studiu 15/16, 16/17, 17/18,18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Radiologický asistent

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAOF1 Anatomie a fyziologie člověka I Z 5 2+2 Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1+0 Z povinný předmět
17PBRMT Medicínská terminologie KZ 2 0+1 Z povinný předmět
17PBRPPP Předlékařská pomoc a péče
Pavel Böhm, Jan Pokorný, Ivana Vodehnalová 
Z,ZK 3 1+1 Z povinný předmět
17PBRRDB Radiobiologie KZ 4 2+0 Z povinný předmět
17PBRRF1 Radiologická fyzika I. Z,ZK 4 2+1 Z povinný předmět
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky Z,ZK 4 1+2 Z povinný předmět
17PBRZBF Zdravotnická biofyzika Z,ZK 2 1+1 Z povinný předmět
17PBRZET Zdravotnická etika KZ 2 2+0 Z povinný předmět
17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy Z,ZK 2 1+1 Z povinný předmět
17PBRAOT Anglický jazyk-odborná terminologie KZ 2 0+2 Z povinně volitelný předmět
17PBRROT Ruský jazyk-odborná terminologie
 
KZ 2 0+2 Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAOF2A Anatomie a fyziologie člověka II. Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17PBRERF Experimentální radiologická fyzika Z 1 0+1 L povinný předmět
17PBRIOP Individuální ošetřovatelská praxe Z 4 4týdn L povinný předmět
17PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví KZ 2 1+1 L povinný předmět
17PBRKVZ Komunikace ve zdravotnictví KZ 1 0+1 L povinný předmět
17PBROOP Odborná ošetřovatelská praxe Z 3 2týdn L povinný předmět
17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii Z,ZK 2 1+1 L povinný předmět
17PBRRAOA Radiační ochrana
Radka Kejmarová, František Podzimek 
ZK 2 2+0 L povinný předmět
17PBRFY2 Radiologická fyzika II. Z,ZK 3 2+1 L povinný předmět
17PBRZSP Základní skiagrafické projekce
Žaneta Honová 
Z 2 1+1 L povinný předmět
17PBRZCHB Základy lékařské chemie a biochemie ZK 1 1+1 L povinný předmět
17PBRZPE Základy pedagogiky a edukace KZ 1 2+0 L povinný předmět
17PBRZTO Základy teorie ošetřovatelství KZ 2 1+1 L povinný předmět
17PBRZPS Zdravotnická psychologie KZ 2 1+1 L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRKR1 Konvenční radiologie I
František Charvát, Ondřej Krahula 
Z 2 1+1 Z povinný předmět
17PBRKZP1 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I. Z 5 0+4 Z povinný předmět
17PBRNM1 Nukleární medicína I
Petra Dostálová, Jozef Rosina 
KZ 2 1+1 Z povinný předmět
17PBROTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Radek Bartoška, Jiří Záhorka 
ZK 2 2+0 Z povinný předmět
17PBRPTR Přístrojová technika v radioterapii KZ 1 1+0 Z povinný předmět
17PBRRAD1 Radiodiagnostika I
Kamila Kulhová, František Podzimek 
KZ 2 1+1 Z povinný předmět
17PBRRA1 Radioterapie I
Pavla Buřičová, Jana Hudzietzová, František Podzimek, Marie Šlajchrtová 
KZ 2 1+1 Z povinný předmět
17PBRRA Rentgenová anatomie
Jiří Vrána 
Z,ZK 2 1+1 Z povinný předmět
17PBRZKO1A Základy klinických oborů I
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil 
Z 4 2+2 Z povinný předmět
17PBRZPF Základy patologické fyziologie
František Jira, Jan Pokorný 
ZK 2 2+0 Z povinný předmět
17PBRZP Základy patologie ZK 3 2+0 Z povinný předmět
17PBREICH Epidemiologie a infekční choroby
 
KZ 3 2+0 Z povinně volitelný předmět
17PBRITR Informační technologie KZ 3 2+0 Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRIPR Individuální prázdninová praxe
Zdeněk Hon, Jana Hudzietzová, Ondřej Krahula 
Z 3 160h L povinný předmět
17PBRKR2 Konvenční radiologie II.
František Charvát, Ondřej Krahula 
ZK 1 1+0 L povinný předmět
17PBRKZP2 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II
Zdeněk Hon, Jana Hudzietzová, Ondřej Krahula 
KZ 2 0+4 L povinný předmět
17PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
Jiří Černý 
KZ 2 1+0 L povinný předmět
17PBRNM2 Nukleární medicína II
Tereza Kráčmerová, Jitka Svobodová, Petr Vlček 
Z 2 1+1 L povinný předmět
17PBRPSB Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden)
Zdeněk Hon, Jana Hudzietzová, Ondřej Krahula 
Z 3 160h L povinný předmět
17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně KZ 2 1+1 L povinný předmět
17PBRRAD2 Radiodiagnostika II
František Charvát, František Jira 
Z 1 1+0 L povinný předmět
17PBRRKA Radiologická kazuistika
Jiří Vrána 
Z 1 0+1 L povinný předmět
17PBRRA2 Radioterapie II
Pavla Buřičová, Pavla Nováková, Zuzana Šebelová, Marie Šlajchrtová 
Z 3 2+1 L povinný předmět
17PBRSBK Seminář k bakalářské práci Z 1 0+0,5 L povinný předmět
17PBRTA Topografická anatomie
Jiří Vrána 
Z,ZK 2 1+0 L povinný předmět
17PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk
Jiří Hozman, Ondřej Krahula, Hana Parobková, Martin Rožánek 
Z,ZK 3 2+1 L povinný předmět
17PBRZKO2 Základy klinických oborů II
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil 
Z,ZK 3 2+2 L povinný předmět
17PBRZPP Základy psychoterapeutického přístupu KZ 1 0+1 L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAR Angiografie a intervenční radiologie
František Charvát, František Jira 
ZK 1 1+0 Z povinný předmět
17PBRMVP Metodologie výzkumné práce Z 2 1+1 Z povinný předmět
17PBRNM3 Nukleární medicína III
Nevenka Solar, Jitka Svobodová, Petr Vlček 
Z,ZK 3 2+1 Z povinný předmět
17PBRNMP Nukleární medicína-praxe Z 4 0+4 Z povinný předmět
17PBRPZM Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
František Charvát, Tůma Tomáš 
KZ 2 1+0 Z povinný předmět
17PBRRZM Radiologické zobrazovací metody-praxe Z 4 0+4 Z povinný předmět
17PBRRA3 Radioterapie III
Pavla Buřičová, Jana Hudzietzová, Jiří Kubeš, Pavla Nováková, Zuzana Šebelová, Marie Šlajchrtová 
Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17PBRRAP Radioterapie-praxe
Zdeněk Hon, Jana Hudzietzová, Zuzana Šebelová, Marie Šlajchrtová 
Z 4 4h/t Z povinný předmět
17PBRVKR Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie)
František Charvát, František Jira 
ZK 2 1+0 Z povinný předmět
17PBRZSI Základy statistiky a informatiky Z,ZK 2 1+2 Z povinný předmět
17PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí
František Charvát, Ondřej Krahula, Jaroslav Ráček 
Z,ZK 2 1+1 Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRNMK Nukleární medicína-klinická praxe
Jana Hudzietzová, Markéta Novotná, Jaromíra Turková, Kateřina Táborská, Eva Švarcpiková 
Z,ZK 7 80h L povinný předmět
17PBRRZK Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe Z,ZK 9 200h L povinný předmět
17PBRRKK Radioterapie-klinická praxe
Pavla Buřičová, Jana Hudzietzová, Zuzana Šebelová, Marie Šlajchrtová 
Z,ZK 8 120h L povinný předmět
17PBRZBP Zpracování bakalářské práce Z 6 4t L povinný předmět
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013355605.html