Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Radiologický asistent - nástup ke studiu 15/16, 16/17, 17/18,18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Radiologický asistent

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAOF1 Anatomie a fyziologie člověka I Z 5 2P+2C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Z povinný předmět
17PBRMT Medicínská terminologie
Jitka Zacharovová 
KZ 2 0P+1C Z povinný předmět
17PBRPPP Předlékařská pomoc a péče
Pavel Böhm, Ivana Vodehnalová 
Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBRRDB Radiobiologie KZ 4 2P+0C Z povinný předmět
17PBRRF1 Radiologická fyzika I. Z,ZK 4 2P+1C Z povinný předmět
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky Z,ZK 4 1P+2C Z povinný předmět
17PBRZBF Zdravotnická biofyzika Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRZET Zdravotnická etika KZ 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRAOT Anglický jazyk-odborná terminologie KZ 2 0P+2C Z povinně volitelný předmět
17PBRROT Ruský jazyk-odborná terminologie
 
KZ 2 0P+2C Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAOF2A Anatomie a fyziologie člověka II.
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBRERF Experimentální radiologická fyzika
 
Z 1 0P+1C L povinný předmět
17PBRIOP Individuální ošetřovatelská praxe
 
Z 4 4XT L povinný předmět
17PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRKVZ Komunikace ve zdravotnictví
 
KZ 1 0P+1C L povinný předmět
17PBROOP Odborná ošetřovatelská praxe
 
Z 3 2XT L povinný předmět
17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRRAOA Radiační ochrana
 
ZK 2 2P+0C L povinný předmět
17PBRFY2 Radiologická fyzika II.
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
17PBRZPS Zdravotnická psychologie
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRZSP Základní skiagrafické projekce
 
Z 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRZCHB Základy lékařské chemie a biochemie
 
ZK 1 1P+1C L povinný předmět
17PBRZPE Základy pedagogiky a edukace
 
KZ 1 2P+0C L povinný předmět
17PBRZTO Základy teorie ošetřovatelství
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRKR1 Konvenční radiologie I Z 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRKZP1 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I. Z 5 0P+4C Z povinný předmět
17PBRNM1 Nukleární medicína I
Petra Dostálová, Jozef Rosina 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBROTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu
Radek Bartoška, Jan Ježek, Jiří Záhorka 
ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBRPTR Přístrojová technika v radioterapii KZ 1 1P+0C Z povinný předmět
17PBRRAD1 Radiodiagnostika I
Kamila Kulhová 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRRA1 Radioterapie I
Pavla Buřičová, Lukáš Cupal, Pavla Nováková, Veronika Paštyková 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRRA Rentgenová anatomie
Jiří Vrána 
Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRZKO1A Základy klinických oborů I
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil 
Z 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBRZPF Základy patologické fyziologie
František Jira 
ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBRZP Základy patologie ZK 3 2P+0C Z povinný předmět
17PBREICH Epidemiologie a infekční choroby
 
KZ 3 2P+0C Z povinně volitelný předmět
17PBRITR Informační technologie KZ 3 2P+0C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRIPR Individuální prázdninová praxe
 
Z 3 160XH L povinný předmět
17PBRKR2 Konvenční radiologie II.
 
ZK 1 1P+0C L povinný předmět
17PBRKZP2 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II
 
KZ 2 0P+4C L povinný předmět
17PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 2 1P+0C L povinný předmět
17PBRNM2 Nukleární medicína II
 
Z 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRPSB Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden)
 
Z 3 160XH L povinný předmět
17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRRAD2 Radiodiagnostika II
 
Z 1 1P+0C L povinný předmět
17PBRRKA Radiologická kazuistika
 
Z 1 0P+1C L povinný předmět
17PBRRA2 Radioterapie II
 
Z 3 2P+1C L povinný předmět
17PBRSBK Seminář k bakalářské práci
 
Z 1 0P+0.5C L povinný předmět
17PBRTA Topografická anatomie
 
Z,ZK 2 1P+0C L povinný předmět
17PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
17PBRZKO2 Základy klinických oborů II
 
Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
17PBRZPP Základy psychoterapeutického přístupu
 
KZ 1 0P+1C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAR Angiografie a intervenční radiologie
František Jira 
ZK 1 1P+0C Z povinný předmět
17PBRMVP Metodologie výzkumné práce Z 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRNM3 Nukleární medicína III
Lucie Lančová, Kateřina Michalová, Jitka Svobodová, Petr Vlček 
Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
17PBRNMP Nukleární medicína-praxe
Petr Vlček 
Z 4 0P+4C Z povinný předmět
17PBRPZM Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice
Tůma Tomáš 
KZ 2 1P+0C Z povinný předmět
17PBRRZM Radiologické zobrazovací metody-praxe Z 4 0P+4C Z povinný předmět
17PBRRA3 Radioterapie III
Pavla Buřičová, Jiří Kubeš, Zuzana Šebelová 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBRRAP Radioterapie-praxe
Zuzana Šebelová 
Z 4 4C Z povinný předmět
17PBRVKR Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie)
František Jira 
ZK 2 1P+0C Z povinný předmět
17PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí
Ondřej Krahula, Jaroslav Ráček 
Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRZSI Základy statistiky a informatiky Z,ZK 2 1P+2C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRNMK Nukleární medicína-klinická praxe
 
Z,ZK 7 80XH L povinný předmět
17PBRRZK Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe
 
Z,ZK 9 200XH L povinný předmět
17PBRRKK Radioterapie-klinická praxe
 
Z,ZK 8 120XH L povinný předmět
17PBRZBP Zpracování bakalářské práce
 
Z 6 4XT L povinný předmět
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013355605.html