Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Radiologický asistent - nástup ke studiu 15/16, 16/17, 17/18,18/19, 19/20, 20/21

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Radiologický asistent

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAOF1 Anatomie a fyziologie člověka I Z 5 2P+2S Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17PBRMT Medicínská terminologie KZ 2 1S Z povinný předmět
17PBRPPP Předlékařská pomoc a péče Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBRRDB Radiobiologie KZ 4 2P Z povinný předmět
17PBRRF1 Radiologická fyzika I. Z,ZK 4 2P+1C Z povinný předmět
17PBRVKM Vybrané kapitoly z aplikované matematiky Z,ZK 4 1P+2C Z povinný předmět
17PBRZBF Zdravotnická biofyzika Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRZET Zdravotnická etika KZ 2 2P Z povinný předmět
17PBRZLN Zdravotnická legislativa a normy Z,ZK 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBRAOT Anglický jazyk-odborná terminologie KZ 2 2S Z povinně volitelný předmět
17PBRROT Ruský jazyk-odborná terminologie
 
KZ 2 2S Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAOF2A Anatomie a fyziologie člověka II. Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět
17PBRERF Experimentální radiologická fyzika Z 1 1C L povinný předmět
17PBRIOP Individuální ošetřovatelská praxe Z 4 4XT L povinný předmět
17PBRISZ Informační systémy ve zdravotnictví KZ 2 1P+1S L povinný předmět
17PBRKVZ Komunikace ve zdravotnictví KZ 1 1C L povinný předmět
17PBROOP Odborná ošetřovatelská praxe Z 3 2XT L povinný předmět
17PBRPTD Přístrojová technika v radiologii Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRRAOA Radiační ochrana ZK 2 2P L povinný předmět
17PBRFY2 Radiologická fyzika II. Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
17PBRZPS Zdravotnická psychologie KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRZSP Základní skiagrafické projekce
Žaneta Honová 
Z 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRZCHB Základy lékařské chemie a biochemie ZK 1 1P+1C L povinný předmět
17PBRZPE Základy pedagogiky a edukace KZ 1 2P L povinný předmět
17PBRZTO Základy teorie ošetřovatelství KZ 2 1P+1C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRKR1 Konvenční radiologie I Z 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRKZP1 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka I. Z 5 4C Z povinný předmět
17PBRNM1 Nukleární medicína I KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBROTP Ortopedie a traumatologie pohybového aparátu ZK 2 2P Z povinný předmět
17PBRPTR Přístrojová technika v radioterapii KZ 1 1P Z povinný předmět
17PBRRAD1 Radiodiagnostika I
Kamila Harasová 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRRA1 Radioterapie I KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRRA Rentgenová anatomie Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRZKO1A Základy klinických oborů I Z 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBRZPF Základy patologické fyziologie ZK 2 2P Z povinný předmět
17PBRZP Základy patologie ZK 3 2P Z povinný předmět
17PBREICH Epidemiologie a infekční choroby
 
KZ 3 2P Z povinně volitelný předmět
17PBRITR Informační technologie KZ 3 2P Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRIPR Individuální prázdninová praxe Z 3 160XH L povinný předmět
17PBRKR2 Konvenční radiologie II. ZK 1 1P L povinný předmět
17PBRKZP2 Konvenční zobrazovací postupy-praktická výuka II KZ 2 4C L povinný předmět
17PBRMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 2 1P L povinný předmět
17PBRNM2 Nukleární medicína II
Tereza Kráčmerová, Jitka Svobodová, Petr Vlček 
Z 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRPSB Praxe v semestru bloková (11 až 14 týden) Z 3 160XH L povinný předmět
17PBRPTN Přístrojová technika v nukleární medicíně KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBRRAD2 Radiodiagnostika II Z 1 1P L povinný předmět
17PBRRKA Radiologická kazuistika Z 1 1S L povinný předmět
17PBRRA2 Radioterapie II
Pavla Buřičová, Pavla Nováková, Zuzana Šebelová 
Z 3 2P+1C L povinný předmět
17PBRSBK Seminář k bakalářské práci Z 1 0.5S L povinný předmět
17PBRTA Topografická anatomie Z,ZK 2 1P L povinný předmět
17PBRVTU Výpočetní tomografie, ultrazvuk Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
17PBRZKO2 Základy klinických oborů II Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
17PBRZPP Základy psychoterapeutického přístupu KZ 1 1C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRAR Angiografie a intervenční radiologie ZK 1 1P Z povinný předmět
17PBRMVP Metodologie výzkumné práce Z 2 1P+1S Z povinný předmět
17PBRNM3 Nukleární medicína III Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
17PBRNMP Nukleární medicína-praxe Z 4 4C Z povinný předmět
17PBRPZM Postavení jednotlivých zobrazovacích metod v klinické diagnostice KZ 2 1P Z povinný předmět
17PBRRZM Radiologické zobrazovací metody-praxe Z 4 4C Z povinný předmět
17PBRRA3 Radioterapie III Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBRRAP Radioterapie-praxe
Jana Hudzietzová, Zuzana Šebelová 
Z 4 4C Z povinný předmět
17PBRVKR Vybrané kapitoly z radiologie (zvláštnosti dětského věku, kontrastní látky, traumatologie) ZK 2 1P Z povinný předmět
17PBRZMR Zobrazení magnetickou rezonancí Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBRZSI Základy statistiky a informatiky Z,ZK 2 1P+2C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBRNMK Nukleární medicína-klinická praxe
Jana Hudzietzová, Markéta Novotná, Jaromíra Turková, Eva Švarcpiková 
Z,ZK 7 80XH L povinný předmět
17PBRRZK Radiologické zobrazovací metody-klinická praxe Z,ZK 9 200XH L povinný předmět
17PBRRKK Radioterapie-klinická praxe
Pavla Buřičová, Jana Hudzietzová, Zuzana Šebelová 
Z,ZK 8 120XH L povinný předmět
17PBRZBP Zpracování bakalářské práce Z 6 4XT L povinný předmět
Platnost dat k 29. 11. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod630013355605.html