Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Informační technologie, kombinovaná forma studia - verze pro ty, kteří se zapsali v r. 2014

Studijní plán: Informační technologie, kombinovaná forma studia, verze 2014

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BIK-MLO Matematická logika Z,ZK 5 13KP+4KC Z povinný předmět programu
BIK-PA1 Programování a algoritmizace 1 Z,ZK 6 20KP+6KC Z povinný předmět programu
BIK-PS1 Programování v shellu 1 KZ 5 13KP+4KC Z povinný předmět programu
BIK-PAI Právo a informatika ZK 3 13KP Z povinný předmět programu
BIK-ZMA Základy matematické analýzy Z,ZK 6 20KP+4KC Z povinný předmět programu
BIK-CAO Číslicové a analogové obvody Z,ZK 5 13KP+4KC Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BIK-LIN Lineární algebra
 
Z,ZK 7 26KP+4KC L povinný předmět programu
BIK-PA2 Programování a algoritmizace 2
 
Z,ZK 7 13KP+4KC L povinný předmět programu
BIK-SAP Struktura a architektura počítačů
 
Z,ZK 6 13KP+4KC L povinný předmět programu
BIK-TED Tvorba elektronické dokumentace
 
KZ 5 13KP+4KC L povinný předmět programu
BIK-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BIK-AAG Automaty a gramatiky Z,ZK 6 13KP+4KC Z povinný předmět programu
BIK-DBS Databázové systémy
 
Z,ZK 6 13KP+8KC L povinný předmět programu
BIK-ZDM Základy diskrétní matematiky Z,ZK 5 13KP+4KC Z povinný předmět programu
BIK-ADW Administrace OS Windows
 
Z,ZK 5 13+2 L povinný předmět oboru
BIK-APS Architektury počítačových systémů
 
Z,ZK 6 13KP+4KC Z povinný předmět oboru
BIK-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BIK-BEZ Bezpečnost
 
Z,ZK 6 13KP+4KC L povinný předmět programu
BIK-OSY Operační systémy
 
Z,ZK 5 13KP+4KC L povinný předmět programu
BIK-PSI Počítačové sítě
 
Z,ZK 5 13KP+4KC L povinný předmět programu
BIK-ADU Administrace OS Unix
 
Z,ZK 6 13+4 L povinný předmět oboru
BIK-SKJ Skriptovací jazyky
 
Z,ZK 4 13KP+2KC L povinný předmět oboru
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní 2 PJ
BIK-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma 0 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BIK-PST Pravděpodobnost a statistika Z,ZK 5 13KP+4KC Z povinný předmět programu
BIK-PPR Projekt, prezentace a rétorika
 
KZ 5 13KP+2KC Z povinný předmět programu
BIK-SI1.2 Softwarové inženýrství I Z,ZK 5 13KP+4KC Z,L povinný předmět programu
BIK-ADS Administrace sítí
 
Z,ZK 5 13KP+4KC Z volitelný předmětpovinný předmět oboru
BIK-PV-EM Povinně volitelné předměty ekonomické bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma forma 4 povinně volitelný ekonomicko-manažerský předmět
BIK-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-BAP Bakalářská práce Z 14 L,Z povinný předmět programu
BIK-EPD.2 Ekonomika podnikání
 
KZ 5 13KP+4KC L povinný předmět programu
BIK-AWD Administrace webového a DB serveru
 
Z,ZK 4 13KP+4KC L volitelný předmětpovinný předmět oboru
BIK-PV-HU Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma studia 2 povinně volitelný humanitní předmět
BIK-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika, kombinovaná forma 0 volitelný předmět
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod578332460305.html