Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Informační technologie - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014

Studijní plán: Informační technologie - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014

Při zápisu do 4. semestru, jestiže již máte předmět BI-OSY z minula, doplňte si volitelné předměty tak, abyste celkem měli zapsáno alespoň 30 kreditů.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-MLO Matematická logika Z,ZK 5 2P+1C Z povinný předmět programu
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Z,ZK 6 2P+2R+2C Z povinný předmět programu
BI-PS1 Programování v shellu 1 KZ 5 2P+2C Z povinný předmět programu
BI-PAI Právo a informatika ZK 3 2P Z povinný předmět programu
BI-ZMA Základy matematické analýzy Z,ZK 6 3P+2C Z povinný předmět programu
BI-CAO Číslicové a analogové obvody Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
BI-PP-TV Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika 0 PT

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-LIN Lineární algebra
 
Z,ZK 7 4P+2C L povinný předmět programu
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2
 
Z,ZK 7 2P+1R+2C L povinný předmět programu
BI-SAP Struktura a architektura počítačů
 
Z,ZK 6 2P+1R+2C L povinný předmět programu
BI-TED Tvorba elektronické dokumentace
 
KZ 5 2P+1C L povinný předmět programu
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-AAG Automaty a gramatiky Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
BI-DBS Databázové systémy Z,ZK 6 2P+2R+1L Z,L povinný předmět programu
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
BI-ADW Administrace OS Windows
 
Z,ZK 5 2+1 L
BI-APS Architektury počítačových systémů
 
Z,ZK 6 2P+2C Z volitelný předmětpovinný předmět oboru
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-BEZ Bezpečnost
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
BI-OSY Operační systémy
 
Z,ZK 5 2P+1R+1L L povinný předmět programu
BI-PSI Počítačové sítě
 
Z,ZK 5 2P+1R+1C L povinný předmět programu
BI-ADU Administrace OS Unix
 
Z,ZK 6 2+2 L
BI-SKJ Skriptovací jazyky
 
Z,ZK 4 2+2 L
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní 2 PJ
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-PST Pravděpodobnost a statistika Z,ZK 5 2P+1R+1C Z povinný předmět programu
BI-PPR Projekt, prezentace a rétorika
 
KZ 5 2P+1C L,Z povinný předmět programu
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I Z,ZK 5 2P+1C Z,L povinný předmět programu
BI-ADS Administrace sítí
 
Z,ZK 5 2P+2C Z volitelný předmětpovinný předmět oboru
BI-PV-EM Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bakalářského programu Informatika 4 povinně volitelný ekonomicko-manažerský předmět
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-BAP Bakalářská práce Z 14 L,Z povinný předmět programu
BI-EPD.2 Ekonomika podnikání
 
KZ 5 2P+2C Z,L povinný předmět programu
BI-AWD Administrace webového a DB serveru
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět oboru
BI-PV-HU Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, od ročníku 2012 2 povinně volitelný humanitní předmět
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod578332420205.html