Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Informatika, plán pro fázi studia bez oboru - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014

Studijní plán: Informatika, plán pro fázi studia bez oboru - verze pro ty, kteří se zapsali v roce 2014

Povinný předmět BI-SI1 se studentům bez oboru nezapisuje automaticky. Zapíší si jej individuálně podle pokynů z katedry Softwarového inženýrství.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-CAO Číslicové a analogové obvody Z,ZK 5 2+2 Z povinný předmět programu
BI-MLO Matematická logika Z,ZK 5 2+1 Z povinný předmět programu
BI-PAI Právo a informatika ZK 3 2+0 Z povinný předmět programu
BI-PA1 Programování a algoritmizace 1 Z,ZK 6 2+2+2 Z povinný předmět programu
BI-PS1 Programování v shellu 1 KZ 5 2+2 Z povinný předmět programu
BI-ZMA Základy matematické analýzy Z,ZK 6 3+2 Z povinný předmět programu
BI-PP-TV Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika 0 PT

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-LIN Lineární algebra Z,ZK 7 4+2 L povinný předmět programu
BI-PA2 Programování a algoritmizace 2 Z,ZK 7 2+3 L povinný předmět programu
BI-SAP Struktura a architektura počítačů Z,ZK 6 2+3 L povinný předmět programu
BI-TED Tvorba elektronické dokumentace KZ 5 2+1 L povinný předmět programu
BI-PP-TV Povinná tělesná výchova bakalářského programu Informatika 0 PT
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-AAG Automaty a gramatiky Z,ZK 6 2+2 Z povinný předmět programu
BI-DBS Databázové systémy Z,ZK 6 2+2+1 Z,L povinný předmět programu
BI-ZDM Základy diskrétní matematiky Z,ZK 5 2+2 Z povinný předmět programu
BI-PO-ALL.2 Povinné předměty všech oborů bakalářského programu Informatika, verze pro ročníky 2012 a 2013 30 VO
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-BEZ Bezpečnost Z,ZK 6 2+2 L povinný předmět programu
BI-OSY Operační systémy Z,ZK 5 2+2 L povinný předmět programu
BI-PSI Počítačové sítě Z,ZK 5 2+2 L povinný předmět programu
BI-PO-ALL.2 Povinné předměty všech oborů bakalářského programu Informatika, verze pro ročníky 2012 a 2013 30 VO
BI-ZKA Zkouška z angličtiny interní 2 PJ
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-PST Pravděpodobnost a statistika Z,ZK 5 2+2 Z povinný předmět programu
BI-PPR Projekt, prezentace a rétorika KZ 5 2+1 L,Z povinný předmět programu
BI-PO-ALL.2 Povinné předměty všech oborů bakalářského programu Informatika, verze pro ročníky 2012 a 2013 30 VO
BI-PV-EM Povinně volitelné ekonomicko manažerské předměty bakalářského programu Informatika 4 povinně volitelný ekonomicko-manažerský předmět
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-BAP Bakalářská práce Z 14 0+0 L,Z povinný předmět programu
BI-EPD.2 Ekonomika podnikání
 
KZ 5 2+2 Z,L povinný předmět programu
BI-PO-ALL.2 Povinné předměty všech oborů bakalářského programu Informatika, verze pro ročníky 2012 a 2013 30 VO
BI-PV-HU Povinně volitelné humanitní předměty bakalářského programu Informatika, od ročníku 2012 2 povinně volitelný humanitní předmět
BI-V Volitelné předměty bakalářského programu Informatika 0 volitelný předmět

7. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BI-SI1.2 Softwarové inženýrství I Z,ZK 5 2+1 Z,L povinný předmět programuVO
Platnost dat k 24. 3. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod576470905505.html