Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Zdravotnický záchranář - nástup ke studiu 14/15, 15/16, 16/17, 17/18,18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1+0 Z povinný předmět
17PBZEZ Etika ve zdravotnictví KZ 2 2+0 Z povinný předmět
17PBZFA1 Funkční anatomie I.
Yulia Efremova, Václav Kvítek 
Z 4 2+2 Z povinný předmět
17PBZPUS Praxe pod přímým vedením v semestru - úvodní soustředění Z 3 80hod Z povinný předmět
17PBZPV1 Praxe pod přímým vedením v semestru I.
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková, Lucie Lidická, Eva Veverková 
Z 4 0+10 Z povinný předmět
17PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness Z 2 0+2 Z povinný předmět
17PBZPPM První pomoc, metodologie první pomoci Z,ZK 3 1+1 Z povinný předmět
17PBZTOP1 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I. Z 3 2+1 Z povinný předmět
17PBZZLCH Základy lékařské chemie a biochemie Z,ZK 2 1+1 Z povinný předmět
17PBZZOT Základy odborné terminologie KZ 2 0+2 Z povinný předmět
17PBZZBF Zdravotnická biofyzika ZK 2 1+0 Z povinný předmět
17PBZZVK Zimní výcvikový kurz
 
Z 1 7d Z povinný předmět
17PBZZAOT Základy anglické odborné terminologie KZ 2 0+2 Z povinně volitelný předmět
17PBZZROT Základy ruské odborné terminologie
 
KZ 2 0+2 Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZFA2 Funkční anatomie II. Z,ZK 3 2+2 L povinný předmět
17PBZIPP1 Individuální prázdninová praxe I. Z 4 200h L povinný předmět
17PBZISZ Informační systémy ve zdravotnictví KZ 2 0+1 L povinný předmět
17PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management KZ 2 2+2 L povinný předmět
17PBZKP Klinická propedeutika
Petr Jelínek, Jan Pokorný 
Z,ZK 3 2+1 L povinný předmět
17PBZOP1 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I. Z 2 0+2 L povinný předmět
17PBZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II. Z 2 0+8 L povinný předmět
17PBZPSB1 Praxe v semestru bloková I. Z 4 120h L povinný předmět
17PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti
 
Z 1 0+2 L povinný předmět
17PBZRO Radiační ochrana KZ 1 1+0 L povinný předmět
17PBZTPP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči Z,ZK 2 2+2 L povinný předmět
17PBZTOP2 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II. Z,ZK 2 2+1 L povinný předmět
17PBZVZ Veřejné zdravotnictví KZ 1 1+0 L povinný předmět
17PBZZPK Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
Tibor Brečka, Tibor Brečka 
Z 1 0+2 L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.
Robert Pleskot, Jan Pokorný 
Z 2 2+1 Z povinný předmět
17PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I. Z 2 2+0 Z povinný předmět
17PBZKZ Komunikace ve zdravotnictví KZ 1 0+1 Z povinný předmět
17PBZN Neurologie
Karel Kalous 
ZK 2 2+0 Z povinný předmět
17PBZOP2 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II. KZ 2 0+2 Z povinný předmět
17PBZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III. Z 2 200h Z povinný předmět
17PBZPSO1 Profesní sebeobrana I.
 
Z 1 0+2 Z povinný předmět
17PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví Z 1 0+2 Z povinný předmět
17PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie Z,ZK 2 1+1 Z povinný předmět
17PBZRSZS Radiokomunikační systémy záchranných služeb
Václav Gráf 
KZ 1 1+1 Z povinný předmět
17PBZRT1 Respirační terapie I. Z 2 2+1 Z povinný předmět
17PBZUM1 Urgentní medicína I.
Lukáš Handl, Jan Pokorný 
Z 2 2+1 Z povinný předmět
17PBZUZP Úvod do zdravotnické psychologie a stress managementu KZ 1 1+1 Z povinný předmět
17PBZVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil 
Z 3 2+2 Z povinný předmět
17PBZZFAR Základy farmakologie
Blanka Bláhová, Jan Pokorný 
ZK 2 2+0 Z povinný předmět
17PBZZPF Základy patologické fyziologie
Tomáš Heřman, Tomáš Heřman 
ZK 2 2+0 Z povinný předmět
17PBZZPA Základy patologie ZK 2 2+0 Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.
Tomáš Hyánek, Eva Jandová, Jan Pokorný, Lukáš Rokos 
Z 2 2+1 L povinný předmět
17PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II. ZK 2 2+0 L povinný předmět
17PBZIPP2 Individuální prázdninová praxe II. Z 2 280h L povinný předmět
17PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
Jiří Černý 
KZ 1 1+0 L povinný předmět
17PBZMBP Metodika bakalářské práce Z 1 0+0,5 L povinný předmět
17PBZOPA1 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I.
Pavel Böhm, Jiří Knor 
Z 2 1+2 L povinný předmět
17PBZPE Pediatrie
Tomáš Rosík 
KZ 2 1+1 L povinný předmět
17PBZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV. Z 2 0+8 L povinný předmět
17PBZPSB2 Praxe v semestru bloková II. Z 2 160h L povinný předmět
17PBZPSO2 Profesní sebeobrana II.
 
Z 1 0+2 L povinný předmět
17PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání
 
Z 1 0+2 L povinný předmět
17PBZPK1 Psychologie katastrof a krizové komunikace I.
Tibor Brečka, Tibor Brečka 
Z 1 0+1 L povinný předmět
17PBZRRD Radiologie a radiodiagnostika KZ 1 1+0 L povinný předmět
17PBZRT2 Respirační terapie II. Z,ZK 2 2+1 L povinný předmět
17PBZUM2 Urgentní medicína II.
Lukáš Handl, Robert Pleskot, Jan Pokorný 
Z 2 2+1 L povinný předmět
17PBZVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil 
Z,ZK 3 2+1 L povinný předmět
17PBZZPP Základy psychiatrie a psychoterapie Z,ZK 2 2+1 L povinný předmět
17PBZZTX Základy toxikologie KZ 1 1+0 L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
Robert Pleskot, Jan Pokorný 
Z,ZK 3 2+1 Z povinný předmět
17PBZGP Gynekologie a porodnictví
Milena Hajnová, Petr Křepelka, Jan Lukáč 
ZK 2 2+0 Z povinný předmět
17PBZIPP3 Individuální praxe bloková III. Z 3 120h Z povinný předmět
17PBZKHZ Kurz horské záchrany
 
Z 1 40h Z povinný předmět
17PBZMKS Medicína krizových stavů KZ 1 2+0 Z povinný předmět
17PBZMVP Metodologie výzkumné práce Z 1 1+1 Z povinný předmět
17PBZOPA2 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II. Z,ZK 3 1+2 Z povinný předmět
17PBZPSB3 Praxe v semestru bloková III. Z 2 160h Z povinný předmět
17PBZPK2 Psychologie katastrof a krizové komunikace II. KZ 1 0+1 Z povinný předmět
17PBZSL Soudní lékařství KZ 2 1+1 Z povinný předmět
17PBZUM3 Urgentní medicína III a válečná chirurgie
Lukáš Handl, Jan Pokorný 
Z,ZK 4 2+1 Z povinný předmět
17PBZZEK Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví KZ 2 2+0 Z povinný předmět
17PBZZSI Základy statistiky a informatiky KZ 3 1+2 Z povinný předmět
17PBZZL Zdravotnická legislativa Z,ZK 2 2+0 Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZBP Bakalářská práce Z 4 80h L povinný předmět
17PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace ZK 4 40h L povinný předmět
17PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE Z 4 40h L povinný předmět
17PBZKVZ Kurz vodní záchrany
Pavel Böhm, Tomáš Miler, Roman Tomčík 
Z 4 40h L povinný předmět
17PBZPSB4 Praxe v semestru bloková IV. KZ 8 200h L povinný předmět
17PBZZPZ Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář
Pavel Böhm, Jana Vidunová, Robin Šín 
ZK 6 40h L povinný předmět
Platnost dat k 23. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod555260170905.html