Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Zdravotnický záchranář - nástup ke studiu 14/15, 15/16, 16/17, 17/18,18/19, 19/20

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Zdravotnický záchranář

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Z povinný předmět
17PBZEZ Etika ve zdravotnictví KZ 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBZFA1 Funkční anatomie I. Z 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBZPUS Praxe pod přímým vedením v semestru - úvodní soustředění Z 3 80XH Z povinný předmět
17PBZPV1 Praxe pod přímým vedením v semestru I.
Pavel Böhm, Martina Dingová Šliková, Lucie Lidická, Eva Veverková 
Z 4 0P+12C Z povinný předmět
17PBZPTV1 Profesní tělesná výchova I. - fitness Z 2 0P+2C Z povinný předmět
17PBZPPM První pomoc, metodologie první pomoci Z,ZK 3 1P+1C Z povinný předmět
17PBZTOP1 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy I. Z 3 2P+1C Z povinný předmět
17PBZZBF Zdravotnická biofyzika ZK 2 1P+0C Z povinný předmět
17PBZZVK Zimní výcvikový kurz
 
Z 1 7XD Z povinný předmět
17PBZZLCH Základy lékařské chemie a biochemie Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBZZOT Základy odborné terminologie
Martin Houdek 
KZ 2 0P+2C Z povinný předmět
17PBZZAOT Základy anglické odborné terminologie KZ 2 0P+2C Z povinně volitelný předmět
17PBZZROT Základy ruské odborné terminologie
 
KZ 2 0P+2C Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZFA2 Funkční anatomie II.
 
Z,ZK 3 2P+2C L povinný předmět
17PBZIPP1 Individuální prázdninová praxe I.
 
Z 4 200XH L povinný předmět
17PBZISZ Informační systémy ve zdravotnictví
 
KZ 2 0P+1C L povinný předmět
17PBZIZS Integrovaný záchranný systém a krizový management
 
KZ 2 2P+2C L povinný předmět
17PBZKP Klinická propedeutika
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
17PBZOP1 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči I.
 
Z 2 0P+2C L povinný předmět
17PBZPV2 Praxe pod přímým vedením v semestru II.
 
Z 2 0P+8C L povinný předmět
17PBZPSB1 Praxe v semestru bloková I.
 
Z 4 120XH L povinný předmět
17PBZPTV2 Profesní tělesná výchova II. - zvyšování fyzické zdatnosti
 
Z 1 0P+2C L povinný předmět
17PBZRO Radiační ochrana
 
KZ 1 1P+0C L povinný předmět
17PBZTPP Technika v přednemocniční neodkladné péči a akutní nemocniční péči
 
Z,ZK 2 2P+2C L povinný předmět
17PBZTOP2 Teorie ošetřovatelství a ošetřovatelské postupy II.
 
Z,ZK 2 2P+1C L povinný předmět
17PBZVZ Veřejné zdravotnictví
 
KZ 1 1P+0C L povinný předmět
17PBZZPK Základy psychoterapeutického přístupu a komunikace s pacientem
 
Z 1 0P+2C L povinný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZARI1 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče I.
Robert Pleskot, Jan Pokorný 
Z 2 2P+1C Z povinný předmět
17PBZCHT1 Chirurgie a traumatologie I. Z 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBZKZ Komunikace ve zdravotnictví KZ 1 0P+1C Z povinný předmět
17PBZN Neurologie ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBZOP2 Ošetřovatelské postupy v neodkladné péči II. KZ 2 0P+2C Z povinný předmět
17PBZPV3 Praxe pod přímým vedením v semestru III. Z 2 200XH Z povinný předmět
17PBZPSO1 Profesní sebeobrana I.
 
Z 1 0P+2C Z povinný předmět
17PBZPTV3 Profesní tělesná výchova III. - horolezectví Z 1 0P+2C Z povinný předmět
17PBZPCH Přenosné choroby, základy mikrobiologie, hygieny, epidemiologie a imunologie Z,ZK 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBZRSZS Radiokomunikační systémy záchranných služeb
Václav Gráf 
KZ 1 1P+1C Z povinný předmět
17PBZRT1 Respirační terapie I. Z 2 2P+1C Z povinný předmět
17PBZUM1 Urgentní medicína I.
Jan Bříza, Robert Pleskot 
Z 2 2P+1C Z povinný předmět
17PBZVLG1 Vnitřní lékařství a geriatrie I
Tomáš Heřman, Petr Jelínek, Leoš Navrátil 
Z 3 2P+2C Z povinný předmět
17PBZZFAR Základy farmakologie
Blanka Bláhová 
ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBZZPF Základy patologické fyziologie ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBZZPA Základy patologie ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBZUZP Úvod do zdravotnické psychologie a stress managementu KZ 1 1P+1C Z povinný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZARI2 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče II.
 
Z 2 2P+1C L povinný předmět
17PBZCHT2 Chirurgie a traumatologie II.
 
ZK 2 2P+0C L povinný předmět
17PBZIPP2 Individuální prázdninová praxe II.
 
Z 2 280XH L povinný předmět
17PBZMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 1P+0C L povinný předmět
17PBZMBP Metodika bakalářské práce
 
Z 1 0P+0.5C L povinný předmět
17PBZOPA1 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů I.
 
Z 2 1P+2C L povinný předmět
17PBZPE Pediatrie
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBZPV4 Praxe pod přímým vedením v semestru IV.
 
Z 2 0P+8C L povinný předmět
17PBZPSB2 Praxe v semestru bloková II.
 
Z 2 160XH L povinný předmět
17PBZPSO2 Profesní sebeobrana II.
 
Z 1 0P+2C L povinný předmět
17PBZPTV4 Profesní tělesná výchova IV. - plavání
 
Z 1 0P+2C L povinný předmět
17PBZPK1 Psychologie katastrof a krizové komunikace I.
 
Z 1 0P+1C L povinný předmět
17PBZRRD Radiologie a radiodiagnostika
 
KZ 1 1P+0C L povinný předmět
17PBZRT2 Respirační terapie II.
 
Z,ZK 2 2P+1C L povinný předmět
17PBZUM2 Urgentní medicína II.
 
Z 2 2P+1C L povinný předmět
17PBZVLG2 Vnitřní lékařství a geriatrie II
 
Z,ZK 3 2P+1C L povinný předmět
17PBZZPP Základy psychiatrie a psychoterapie
 
Z,ZK 2 2P+1C L povinný předmět
17PBZZTX Základy toxikologie
 
KZ 1 1P+0C L povinný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZARI3 Anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče III.
Eva Kozáková, Jan Pokorný 
Z,ZK 3 2P+1C Z povinný předmět
17PBZGP Gynekologie a porodnictví
Jan Lukáč 
ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBZIPP3 Individuální praxe bloková III. Z 3 120XH Z povinný předmět
17PBZKHZ Kurz horské záchrany
 
Z 1 40XH Z povinný předmět
17PBZMKS Medicína krizových stavů KZ 1 2P+0C Z povinný předmět
17PBZMVP Metodologie výzkumné práce Z 1 1P+1C Z povinný předmět
17PBZOPA2 Ošetřovatelská péče u akutních a kritických stavů II. Z,ZK 3 1P+2C Z povinný předmět
17PBZPSB3 Praxe v semestru bloková III. Z 2 160XH Z povinný předmět
17PBZPK2 Psychologie katastrof a krizové komunikace II. KZ 1 0P+1C Z povinný předmět
17PBZSL Soudní lékařství KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBZUM3 Urgentní medicína III a válečná chirurgie
Jan Bříza, Robert Pleskot 
Z,ZK 4 2P+1C Z povinný předmět
17PBZZL Zdravotnická legislativa Z,ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBZZEK Základy ekonomiky a řízení zdravotnictví KZ 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBZZSI Základy statistiky a informatiky KZ 3 1P+2C Z povinný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBZBP Bakalářská práce
 
Z 4 80XH L povinný předmět
17PBZKPSP Kurz pravidel silničního provozu, teorie řízení a nácviku navigace
 
ZK 4 40XH L povinný předmět
17PBZKCBRNE Kurz problematiky CBRNE
 
Z 4 40XH L povinný předmět
17PBZKVZ Kurz vodní záchrany
 
Z 4 40XH L povinný předmět
17PBZPSB4 Praxe v semestru bloková IV.
 
KZ 8 200XH L povinný předmět
17PBZZPZ Zkouška z praktických dovedností v oboru zdravotnický záchranář
 
ZK 6 40XH L povinný předmět
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod555260170905.html