Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2017/2018

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínský technik v aj - nástup ke studiu 14/15, 15/16, 16/17

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Biomedicínský technik v aj

Information on prescribed minimum number of compulsory optional ( PV) subjects for each specific semester can be found in the relevant study plan of the study branch

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBALP Algoritmizace a programování KZ 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBAF1 Anatomie a fyziologie I Z,ZK 5 2+1+1 Z povinný předmět
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1+0 Z povinný předmět
17ABBBLG Biologie Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Z 1 1+0 Z povinný předmět
17ABBFY1 Fyzika I Z,ZK 5 2+1+1 Z povinný předmět
17ABBITT Informační technologie a telemedicína ZK 2 2+0 Z povinný předmět
17ABBLTR Lékařská terminologie Z 1 1+0 Z povinný předmět
17ABBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) KZ 2 0+2 Z povinný předmět
17ABBPSL Psychologie
Olga Shivairová 
KZ 2 1+1 Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBAF2 Anatomie a fyziologie II Z,ZK 5 2+1+1 L povinný předmět
17ABBCHM Chemie Z,ZK 4 2+1+1 L povinný předmět
17ABBFY2 Fyzika II Z,ZK 5 2+1+1 L povinný předmět
17ABBITP Integrální počet Z,ZK 5 2+2 L povinný předmět
17ABBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví KZ 1 1+0 L povinný předmět
17ABBNMP Návrh a management projektu KZ 2 1+1 L povinný předmět
17ABBPP První pomoc KZ 2 1+1 L povinný předmět
17ABBTEL Teoretická elektrotechnika Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17ABBBUI Biologické účinky ionizujícího záření KZ 2 2+0 L povinně volitelný předmět
17ABBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
KZ 2 1+1 L povinně volitelný předmět
17ABBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
KZ 2 2+0 L povinně volitelný předmět
17ABBPPP Práce s programovými prostředky KZ 2 0+2 L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBA3A Angličtina IIIA (část 1) KZ 2 0+2 Z povinný předmět
17ABBEM Elektrická měření Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBELF Elektrofyziologie Z,ZK 4 1+1 Z povinný předmět
17ABBEO Elektronické obvody
 
Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBEBI Etika v biomedicínském inženýrství KZ 2 2+0 Z povinný předmět
17ABBFCH Fyzikální chemie
 
Z,ZK 4 2+1+1 Z povinný předmět
17ABBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBUSS Úvod do signálů a systémů Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBBFT Biofotonika KZ 2 2+0 Z povinně volitelný předmět
17ABBFVP Funkce více proměnných KZ 2 1+1 Z povinně volitelný předmět
17ABBMVP Metodologie výzkumné práce
 
KZ 2 1+1 Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBA3B Angličtina IIIB (část 2) KZ 2 0+2 L povinný předmět
17ABBBCH Biochemie KZ 2 1+1 L povinný předmět
17ABBBLS Biologické signály Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17ABBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17ABBMEC Mechanika Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17ABBMS Modelování a simulace Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17ABBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
Klára Hiřmanová, Iva Kotenová, Jiří Petráček 
KZ 4 1+3 L povinný předmět
17ABBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie ZK 4 3+0 L povinný předmět
17ABBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
KZ 2 2+0 L povinně volitelný předmět
17ABBFY3 Fyzika III
 
KZ 2 1+1 L povinně volitelný předmět
17ABBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery KZ 2 1+1 L povinně volitelný předmět
17ABBTPRA Týmový projekt
 
KZ 2 0+2 L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) Z,ZK 4 2+2 Z povinný předmět
17ABBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 2 0+2 Z povinný předmět
17ABBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II
Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová, Jiří Petráček 
KZ 4 1+3 Z povinný předmět
17ABBSPRA Semestrální projekt KZ 4 0+4 Z povinný předmět
17ABBZLN Zdravotnická legislativa a normy KZ 2 1+1 Z povinný předmět
17ABBZS Zobrazovací systémy Z,ZK 4 2+1+1 Z povinný předmět
17ABBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat KZ 2 1+1 Z povinně volitelný předmět
17ABBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně
 
KZ 2 1+1 Z povinně volitelný předmět
17ABBVBI Virtuální bioinstrumentace KZ 2 1+1 Z povinně volitelný předmět
17ABBZOD Zpracování obrazových dat KZ 2 1+1 Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17ABBBP Bakalářská práce Z 8 0+8 L povinný předmět
17ABBLT Laboratorní technika Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17ABBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika) Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17ABBMZT Management zdravotnické techniky Z,ZK 2 1+1 L povinný předmět
17ABBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření KZ 2 2+0 L povinný předmět
17ABBROP Řízená odborná praxe Z 0 100 h L povinný předmět
17ABBSEL Silnoproudá elektrotechnika Z,ZK 4 2+2 L povinný předmět
17ABBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči Z,ZK 4 1+1 L povinný předmět
17ABBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
 
KZ 2 1+1 L povinně volitelný předmět
17ABBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
 
KZ 2 1+1 L povinně volitelný předmět
17ABBRI Rehabilitační inženýrství KZ 2 1+1 L povinně volitelný předmět
17ABBRBL Robotika v lékařství
 
KZ 2 1+1 L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 21. 6. 2018
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod553991267405.html