Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínský technik - prezenční - nástup ke studiu 14/15, 15/16, 16/17

Studijní plán: Bakalářský studijní obor Biomedicínský technik - prezenční

Informaci o předepsaném minimálním počtu PV předmětů pro konkrétní jednotlivé semestry najdete v odpovídajícím studijním plánu oboru.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBBALP Algoritmizace a programování KZ 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBAF1 Anatomie a fyziologie I Z,ZK 5 2P+1S+1L Z povinný předmět
17PBBBOZP BOZP a normy v elektrotechnice Z 1 1P+0C Z povinný předmět
17BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P+0C Z povinný předmět
17PBBBLG Biologie Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBFY1 Fyzika I Z,ZK 5 2P+1S+1L Z povinný předmět
17PBBITT Informační technologie a telemedicína ZK 2 2P+0C Z povinný předmět
17PBBLAD Lineární algebra a diferenciální počet Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBLTR Lékařská terminologie Z 1 1P+0C Z povinný předmět
17PBBPPM Práce s programovými prostředky (Matlab) KZ 2 0P+2C Z povinný předmět
17PBBPSL Psychologie
Martina Kusáková 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBBAF2 Anatomie a fyziologie II
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L L povinný předmět
17PBBCHM Chemie
 
Z,ZK 4 2P+1C+1L L povinný předmět
17PBBFY2 Fyzika II
 
Z,ZK 5 2P+1S+1L L povinný předmět
17PBBITP Integrální počet
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17PBBMAZ Management a administrativa ve zdravotnictví
 
KZ 1 1P+0C L povinný předmět
17PBBNMP Návrh a management projektu
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBBPP První pomoc
 
KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17PBBTEL Teoretická elektrotechnika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBBBUI Biologické účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C L povinně volitelný předmět
17PBBEZP Ekonomika zdravotnického provozu
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBBMAT Marketing zdravotnické techniky
 
KZ 2 2P+0C L povinně volitelný předmět
17PBBPPP Práce s programovými prostředky
 
KZ 2 0P+2C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBBA3A Angličtina IIIA (část 1) KZ 2 0P+2C Z povinný předmět
17PBBBCH Biochemie
Iveta Horáčková, Eva Klapková, Karel Kotaška 
KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBBEM Elektrická měření Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBELF Elektrofyziologie Z,ZK 4 1P+1C Z povinný předmět
17PBBEO Elektronické obvody Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBFCH Fyzikální chemie Z,ZK 4 2P+1S+1L Z povinný předmět
17PBBPMS Pravděpodobnost a matematická statistika Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBUSS Úvod do signálů a systémů Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBBFT Biofotonika KZ 2 2P+0C Z povinně volitelný předmět
17PBBFVP Funkce více proměnných KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17PBBMVP Metodologie výzkumné práce KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBBA3B Angličtina IIIB (část 2)
 
KZ 2 0P+2C L povinný předmět
17PBBBLS Biologické signály
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBBESL Elektronické součástky a senzory v lékařství
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBBEBI Etika v biomedicínském inženýrství
 
KZ 2 2P+0C L povinný předmět
17PBBMEC Mechanika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBBMS Modelování a simulace
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBBPMP1 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi I
 
KZ 4 1P+3C L povinný předmět
17PBBZPD Základy patologie, hygieny a epidemiologie
 
ZK 4 3P+0C L povinný předmět
17PBBDIZ Detektory ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C L povinně volitelný předmět
17PBBFY3 Fyzika III
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBBPPS Pacientské a přístrojové simulátory a testery
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBBTPRA Týmový projekt
 
KZ 2 0P+2C L povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBBBB Biomechanika a biomateriály
Michaela Hourová, Patrik Kutílek, Klára Ševčíková 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBISZ Informační systémy ve zdravotnictví Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I (diagnostická technika) Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17PBBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 2 0P+2C Z povinný předmět
17PBBPMP2 Přístroje, metody a postupy v klinické praxi II KZ 4 1P+3C Z povinný předmět
17PBBSPRA Semestrální projekt KZ 4 0P+4C Z povinný předmět
17PBBZLN Zdravotnická legislativa a normy KZ 2 1P+1C Z povinný předmět
17PBBZS Zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+1C+1L Z povinný předmět
17PBBAZD Analýza a zpracování biomedicínských dat KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17PBBMTB Mikroprocesorová technika v biomedicíně KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17PBBVBI Virtuální bioinstrumentace KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17PBBZOD Zpracování obrazových dat KZ 2 1P+1C Z povinně volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17PBBBP Bakalářská práce
 
Z 8 0P+8C L povinný předmět
17PBBLT Laboratorní technika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II (terapeutická technika)
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBBMZT Management zdravotnické techniky
 
Z,ZK 2 1P+1C L povinný předmět
17PBBOIZ Ochrana před účinky ionizujícího záření
 
KZ 2 2P+0C L povinný předmět
17PBBSEL Silnoproudá elektrotechnika
 
Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17PBBSPT Speciální přístrojová technika v anesteziologii a resuscitační péči
 
Z,ZK 4 1P+1C L povinný předmět
17PBBROP Řízená odborná praxe
 
Z 0 100XH L povinný předmět
17PBBAZC Algoritmy zpracování biosignálů v jazyce C
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBBEMP Elektromagnetické pole živých organismů
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBBRI Rehabilitační inženýrství
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
17PBBRBL Robotika v lékařství
 
KZ 2 1P+1C L povinně volitelný předmět
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod553991037505.html