Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Biomedicínské inženýrství, zaměření LPT v angličtině nástup 12/13 - 17/18, 18/19, 19/20

Studijní plán: Navazující magisterský studijní obor Biomedicínské inženýrství v AJ

Information on prescribed minimum number of compulsory optional ( PV) subjects for each specific semester can be found in the relevant study plan of the study branch.

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17AMBAF1 Anatomie a fyziologie I Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17ABOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, požární ochrana a první pomoc Z 0 1P Z povinný předmět
17AMBBB Biomechanika a biomateriály Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17AMBEBI Etika v biomedicínském inženýrství KZ 2 2P Z povinný předmět
17AMBLPZ1 Lékařské přístroje a zařízení I Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17AMBNMP Návrh a management projektu KZ 2 1P+1S Z povinný předmět
17AMBZS Zobrazovací systémy Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět
17AMBZMB Základy molekulární biologie Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17AMBJAA Angličtina A Z 3 4C Z povinně volitelný předmět
17AMBLTX Latex Z 3 2C Z povinně volitelný předmět
17AMBOSD Obrazové senzory, displeje, obrazovky a projekční systémy KZ 3 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17AMBCC1 Čeština pro cizince I KZ 3 4C Z povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17AMBAF2 Anatomie a fyziologie II Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět
17AMBBCH Biochemie KZ 2 1P+1C L povinný předmět
17AMBBLS Biologické signály Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17AMBBTR Biotransport Z,ZK 4 2P+2C L povinný předmět
17AMBOP Odborná praxe
Klára Hiřmanová, Jiří Hozman, Iva Kotenová, Jiří Petráček 
Z 5 2XT L povinný předmět
17AMBPIZ Práce s informačními zdroji a metodologie výzkumu KZ 2 2P L povinný předmět
17AMBZPD Základy patologie a diagnostické metody Z,ZK 5 1P+1C L povinný předmět
17AMBJAB Angličtina B Z 3 4C L povinně volitelný předmět
17AMBMDT Klinické hodnocení
Vojtěch Kamenský, Kristýna Koldová, Ivana Kubátová, Ivana Kubátová, Karel Roubík, Aleš Tichopád 
Z 3 2P L povinně volitelný předmět
17AMBCC2 Čeština pro cizince II KZ 3 4C L povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17AMBAEM Aplikace elektromagnetického pole v medicíně Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět
17AMBALB Aplikace laserů v biomedicíně KZ 2 2P Z povinný předmět
17AMBLT Laboratorní technika Z,ZK 4 1P+1L Z povinný předmět
17AMBLPZ2 Lékařské přístroje a zařízení II Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět
17AMBPNK Praktika z návrhu a konstrukce lékařských přístrojů KZ 2 2L Z povinný předmět
17AMBSDP Seminář k diplomové práci Z 5 4S Z povinný předmět
17AMBSPT Speciální přístrojová technika pro anesteziologii a resuscitační péči Z,ZK 4 1P+1L Z povinný předmět
17AMBJAA Angličtina A Z 3 4C Z povinně volitelný předmět
17AMBLTX Latex Z 3 2C Z povinně volitelný předmět
17AMBMPZ Metody a prostředky (HW+SW) pro zpracování, kompresi a záznam obrazového signálu a obrazu Z 3 1P+1C Z povinně volitelný předmět
17AMBCC1 Čeština pro cizince I KZ 3 4C Z povinně volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
17AMBDP Diplomová práce Z 30 30S L povinný předmět
Platnost dat k 8. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30023296.html