Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Obor Softwarové inženýrství - průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Nový - Softwarové inženýrství

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4M14BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
A4M33PAL Pokročilá algoritmizace
 
Z,ZK 6 2P+2C Z
A4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní
 
Z,ZK 6 2P+2S Z povinný předmět oboru
A4M36TPJ Teorie programovacích jazyků
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
MOIHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět
MOIVOLPRE Volitelné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4M35KO Kombinatorická optimalizace
 
Z,ZK 6 3P+2C L povinný předmět programu
A4M01TAL Teorie algoritmů
 
Z,ZK 6 3P+1S L povinný předmět programu
A4M35OSP Open-Source programování
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět oboru
MOIVOLPRE Volitelné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MOIPRO Softwarový nebo výzkumný projekt 6 povinný předmět programu
A4M36AOS Architektury orientované na služby
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
A4M33TVS Testování a verifikace software
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
MOIVOLPRE Volitelné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
A4M39WA2 Vývoj webových aplikací 2
 
Z,ZK 6 2+2c L
Platnost dat k 24. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30019363.html