Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Obor Biomedicínské inženýrství - průchod studiem

Studijní plán: Biomedicínské inženýrství a informatika - Biomedicínské inženýrství

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A6M31ANS Analýza signálů
 
Z,ZK 6 3P+2C Z povinný předmět programu
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
A6M33FZG Fyziologie a anatomie
 
Z,ZK 3 2P+1L Z povinný předmět programu
A6M33LI Lékařská informatika
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
A6M33LTE Lékařská terminologie
 
Z 2 2S Z povinný předmět programu
A6M33BEZ Bezpečnost elektrických a neelektrických zařízení a management zdravotnické techniky
 
Z,ZK 4 2S Z povinný předmět oboru
A6M02BFY Biofyzika
 
Z,ZK 4 2+2L Z povinný předmět oboru
A6M33ZPP Základy první pomoci Z 1 2S Z povinný předmět oboru
MBIOVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A6M33SSL Statistika a spolehlivost v lékařství
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět programu
A6M31BSG Biologické signály
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět oboru
A6M02FPT Fyzika pro terapii
 
Z,ZK 3 2+1L L povinný předmět oboru
A6M31LET Lékařská technika
 
Z,ZK 6 3P+3L L povinný předmět oboru
A6M33PFR Poruchy fyziologických regulací
 
KZ 2 2P+0C L povinný předmět oboru
A6M33ZSL Zobrazovací systémy v lékařství
 
Z,ZK 5 2P+2C L povinný předmět oboru
MBIOVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A6M33LEE Lékařská etika
 
Z,ZK 3 2P+0C Z povinný předmět programu
A6M33MOS Modelování a simulace
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
A6M33ZMO Zpracování medicínských obrazů
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět programu
A6M34BMS Biomedicínské senzory Z,ZK 4 2P+2L Z povinný předmět oboru
A6M33DVZ Dobývání a vizualizace znalostí
 
Z,ZK 4 2P+2C Z povinný předmět oboruvolitelný předmět
A6M38KLS Konstrukce lékařských systémů Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět oboru
MBIOPRO Projekt 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
A6M33OZL Organizace zdravotnictví a legislativa
 
Z,ZK 4 2P+2S L povinný předmět programu
MBIOVOL Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 25. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30016871.html